FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 28/5 Planerarrollen

Försommarmingel: Planerarrollen – lärdomar och förhoppningar

En mötesplats för samtal, reflektioner och
erfarenhetsutbyte. Mer info kommer inom kort.

Torsdag den 28 maj (OBS! Nytt datum!). På Rambölls kontor, Krukmakargatan 21. Kvällen börjar klockan 17.30.

Anmälan obligatorisk till FFS Stockholm Mälardalen ffsmotesplats@gmail.com senast 22/5.

Välkommen!

Annonser

FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 18/3 med tema Digitala dialogmetoder

Föreningen för samhällsplanering (FFS) Stockholm Mälardalen inbjuder till en kostnadsfri och öppen mötesplats  digitala dialogmetoder.

Hur kan digitala dialogmetoder bidra till kunskapsinhämtning och ökad medborgardeltagande i planprocesser? Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen bjuder på intressanta exempel från praktiken och forskningen.

Kl 17.30 Mingel med dryck och enklare tilltugg

Kl 18.00 Föredragshållare om digitala dialogmetoder

 • Alexander Ståhle, VD på Spacescape, berättar om arbetet med digitala dialogverktyg i stadsutvecklingsprojekt bland annat i Solna och Bergen
 • Christer Lindström, VD på 4Dialog, berättar om webbaserade 4D-modeller för kommunikation och samverkan i en virtuell miljö
 • Marie Denward och Jessica Fogelberg, Interactive Institute Swedish ICT, berättar om det vinnovastödda projektet MedPlats – en flexibel, demokratisk innovation för medborgardialog, platsförhandling och stadsplanering

Kl 19.00 Frågestund och diskussion

Kl 19.30 Mingel med dryck och tillgång till takterass med utsikt över Stockholm

Plats: White arkiteker, Östgötagatan 100, våning 6

Mötesplatsen är kostnadsfri, anmälan obligatorisk senast 16 mars till joel.hernback@spacescape.se

 


Dags att betala medlemskapet i FFS / förnya prenumeration på PLAN år 2015

Det är nu dags att betala in medlemsavgifterna i Föreningen för samhällsplanering (FFS) för år 2015, respektive förnya prenumerationen på tidskriften PLAN för år 2015. Du som redan är FFS medlem kommer att få ett skriftlig brev med samma information som nedan. Vi väljer att också informera via denna informationskanal. Vi välkomnar nya medlemmar! Oavsett nya eller gamla medlemmar, ni hittar all information nedan.

Vi kan se tillbaka på ett bra föreningsår 2014, och blicka framåt mot ett nytt spännande år. Vi fortsätter vår verksamhet under år 2015 med:

 • Sex stycken nya singelnummer av vår tidskrift PLAN
 • Tio stycken nya nummer av digitala nyhetesbrevet ePLAN
 • Lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack. En helt ny lokalvdelning Östergötland startas. Nationellt årsmöte 23/4 i Stockholm.
 • En ny webbsida http://www.planering.org lanseras under våren 2015.
 • EU Projektet Special, där FFS är svensk partner, är inne i en aktiv fas
 • Vi utvecklar vår administration genom att ha anlitat företaget Konstella som nytt kansli

Medlemsavgifter/Prenumerationsavgifter för år 2015

 • Enskild medlem 395 kr
 • Familjemedlem 250 kr
 • Studerande 125 kr
 • Pensionär 295 kr
 • Prenumeration myndighet/företag: 1200 kr
 • FFS Partner: 10000 kr eller 20000 kr, se mer info på FFS webb planering.org/partner

Betalning av avgiften sker till postgiro 351522-8. Vänligen ange ert namn och medlemsnummer (ni hittar det i adressrutan på baksidan av tidskriften PLAN). Är du ny medlem så anger du bara ”Ny medlem”. Vi vill ha er betalning så snart som möjligt, dock senast den 31/3 2015. Om ni redan betalat för år 2015 ber vi er att bortse från denna information. Vill ni som företag ha en faktura så ber vi att kontakta vårt kansli , se kontaktuppgifter nedan.

Vi är tacksamma om Ni meddelar oss ändringar av adress, e-post mm, det underlättar våra utskick och kontakter. Ni är välkomna att kontakta vårt nya kansli om ni har några frågor.

Vi vill avslutningsvis uppmana er alla som medlemmar till FFS att hjälpa till att värva ytterligare medlemmar, en kollega, ditt företag eller myndighet. Ni hittar mer information om vår medlemsrekrytering på www.planering.org/plus1

Med vänliga hälsningar

Bengt Andersson, ordförande FFS                                 Mats Lindberg, kontaktperson FFS kansli

FFS kansli
11882 STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 20
Epost: kansli@planering.org
Telefon: 08-452 79 99
Webb: www.planering.org
Organisationsnummer: 802002-9057
Postgiro: 351522-8, Bankgiro: 373-0389


PLAN nr 1 år 2015

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 1 år 2015 har skickas ut till er FFS medlemmar. Temat för detta nummer är “Processer”, både formella och informella planeringsprocesser. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här.

Ledare

Nytt & Noterat

TEMA – Processer

 • Floda – utveckling genom samverkan
 • Mellanstaden – en ny typ av förtätningsprocess
 • Framtagande av Gäves centrumplan
 • Arbetet med Region Skånes strukturbild
 • En gigantisk utmaning – strukturell förändring och stadsomvandling i Ruhrområdet
 • PBL är i ständig förändring
 • Vinster med en digital planprocess riskerar utebli
 • Processens kontext

Intervju – Martin Hedenström Ljung

Böcker och sånt

Recensioner av böckerna:

 • Hållbara hus i kallt klimat
 • Urban Express
 • Fiktionernas stad
 • Happy City

Debatt

 • Forma staden i dialog med medborgarna
 • Inflytande på medborgarnas villkor
 • Regionernas Sverige och planeringsparadoxen

FFS Information

 • Information om nytt kansli, årsmöten, mötesplatser

20150224_115349


FFS nationellt årsmöte

Föreningen för samhällsplanering (FFS) nationella årsmöte genomförs torsdag den 23/4 2015. Vi kommer att vara hos vår nya FFS+ partner Sweco som bistår med lokaler i Stockholm.
Vi kommer återkomma med upplägg, men preliminärt ser det ut på följande sätt:
10:00-12:00 Intern utbildning inom FFS avseende
a) hur använda FFS nya webb (nya webben lanseras inom kort, och kommer vara fullt utvecklad till årsmötet)
b) presentation av Konstella, vårt nya kansli, och hur vi kan nyttja deras nya förbättrade administration
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:00 Miniseminarium/Releasefest för PLAN nr 2 med tema Cykel (PLAN nr 2 kommer ca 20/4)
16:00-17:00 FFS nationellt årsmöte
17:00-19:00 Mingelaktivitet


FFS material om svensk samhällsplanering på engelska, från olika tidsepoker

Arbetet med genomgången av Föreningen för samhällsplanering (FFS) omfattande arkiv fortskrider. FFS gav år 2013 ut en bok på engelska om svensk samhällsplanering. Läs mer om hur du beställer den på http://www.planering.org/bok

Det var dock inte första gången som FFS gav ut denna typ av bok, de tidigare versionerna kom år 1991, 1997 och 2001. På bilden nedan syns de olika versionerna.

IMG_20150103_180455

Utöver dessa böcker så har också FFS genom sin tidskrift Plan givit ut engelskspråkiga nummer vid ett antal tillfällen: År 1968, 1972, 1976, 1985, och 2006. Dessa syns på fotot nedan.

IMG_20150103_180929


FFS nyårslöften år 2015

En ideel förening, som Föreningen för samhällsplanering (FFS) är, styrs naturligtvis verksamhetsmässigt utifrån årsmöten. Vi har dock valt att de senaste åren skriva ned några nyårslöften inför det kommande året. Sådant som vi redan nu kan se, eller som vi kan utgå kommer att ske inom FFS. Våra nyårslöften för år 2015 framgår nedan. Hjälp till att uppfylla dessa löften genom att fortsätta vara medlem eller bli medlem i FFS. Gott nytt år!

Tidskriften PLAN och ePLAN – sex stycken nya nummer av PLAN och tio nummer av ePLAN

Denn nya organisation för framtagande av PLAN/ePLAN är på plats sedan ett år tillbaka. De har dragit slutsatser och diskuterat med FFS råd och inom redaktionen/redaktionskommitten. Det blir en fortsättning med sex stycken nummer av tidskriften PLAN även under 2015, allt för att få den ännu mer aktuell och kunna fungera som ett debattforum. Det blir ett teman för de olika numren, det första kommer att ha temat ”processer”.

FFS ePLAN kommer i likhet med år 2013/2014 att utkomma med 10 st nummer, håll utkik på ditt epostkonto den 20:e i varje månad.

En ny redaktion för FFS sociala medier tar tag i utvecklingen under år 2015

FFS sociala medier i form av webb, blogg och facebook har under flera år saknat en samlad redaktion och har inte layoutmässigt/tekniskt hängt med i utvecklingen. Vi har nu muntligt klart med en ny redaktion och vår ambition är att det under år 2015 ska ske en rejäl förbättring.

Fler lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack under år 2015

Ambitionen blir att under 2015 kunna komma upp i samma höga nivå som under de senste åren då vi arrangerat mellan 20-25 lokala mötesplatser, men också att försöka arrangera fler mötesplatser i nya städer för att på så sätt uppmärksamma fler på FFS verksamhet. Vi hoppas också att bli ännu bättre att koppla samman lokala arrangemang med PLAN:s olika temanummer.

EU projektet Special fortsätter att vara i en aktiv fas år 2015

FFS ingår i EU projektet Special som behandlar energi och planering. Detta projekt fortsätter att befinna sig i en mera aktiv fas även under år 2015, och vi hoppas att ni har möjlighet att ta del av deras utbildningar. Mer information om Special finns här.

SPECIAL-logotyp

Justerade villkor för utdelning av Pelle Holms resestipendium

FFS instiftade i samband med sitt 40 års jubileum ett resstipendium, Pelle Holms resestipendium. Det har under många år inte utdelats. Vi har under år 2014 påbörjat arbetet med att se på möjligheterna att återigen kunna påbörja ett utdelande av stipendiet år 2015 i samband med att Pelle Holm skulle ha fyllt 100 år. Pelle Holm var bl.a. redaktör för FFS tidskrift PLAN under perioden 1947-1969, och är också FFS hedersordförande. Mer info om stipendiet finns här.

Ett nytt kansli för FFS under år 2015

Under år 2014 har det varit mycket fokus på att hitta en ny kanslifunktion för FFS. Vi kommer att inom kort återkomma med mer information om detta. Även om det varit mycket arbete 2014, så kommer det att behöva fortsätta under 2015 för att se till att alla rutiner fungerar.

Fortsatta aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi under 2015: Fler medemmar och fler partners

Det har visat sig att trots en bra verksamhet så räcker det numera inte till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mera utåtriktade aktiviteter. Under 2013 och 2014 har vi bedrivit något som kallats för FFS+1, att varje medlem ska försöka värva ytterligare en medlem. Mer information finns här. Men vi kommer att behöva fortsätta med denna typ av arbete även år 2015.

Vi har under år 2014 lyckats få allt fler som stödjer oss via det vi kallat för FFS partners , vilket är mycket glädjande. Vi kommer att utveckla även detta erbjudande på olika sätt under år 2015.

Gott nytt år!

Med detta inlägg tackar vi för i år och önskar er alla ett gott nytt år.