FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 28/5 Planerarrollen

Försommarmingel: Planerarrollen – lärdomar och förhoppningar

En mötesplats för samtal, reflektioner och
erfarenhetsutbyte. Mer info kommer inom kort.

Torsdag den 28 maj (OBS! Nytt datum!). På Rambölls kontor, Krukmakargatan 21. Kvällen börjar klockan 17.30.

Anmälan obligatorisk till FFS Stockholm Mälardalen ffsmotesplats@gmail.com senast 22/5.

Välkommen!

Annonser

FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 18/3 med tema Digitala dialogmetoder

Föreningen för samhällsplanering (FFS) Stockholm Mälardalen inbjuder till en kostnadsfri och öppen mötesplats  digitala dialogmetoder.

Hur kan digitala dialogmetoder bidra till kunskapsinhämtning och ökad medborgardeltagande i planprocesser? Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen bjuder på intressanta exempel från praktiken och forskningen.

Kl 17.30 Mingel med dryck och enklare tilltugg

Kl 18.00 Föredragshållare om digitala dialogmetoder

  • Alexander Ståhle, VD på Spacescape, berättar om arbetet med digitala dialogverktyg i stadsutvecklingsprojekt bland annat i Solna och Bergen
  • Christer Lindström, VD på 4Dialog, berättar om webbaserade 4D-modeller för kommunikation och samverkan i en virtuell miljö
  • Marie Denward och Jessica Fogelberg, Interactive Institute Swedish ICT, berättar om det vinnovastödda projektet MedPlats – en flexibel, demokratisk innovation för medborgardialog, platsförhandling och stadsplanering

Kl 19.00 Frågestund och diskussion

Kl 19.30 Mingel med dryck och tillgång till takterass med utsikt över Stockholm

Plats: White arkiteker, Östgötagatan 100, våning 6

Mötesplatsen är kostnadsfri, anmälan obligatorisk senast 16 mars till joel.hernback@spacescape.se

 


FFS lokala årsmöten

Här ett samlat inlägg om Föreningens för samhällsplanering (FFS) lokala årsmöten.

14/1 FFS Stockholm Mälardalen

FFS Stockholm Mälardalens årsmöte genomfördes den 14/1. Information finns på lokala webbsidan här.

19/2 FFS Väst, årsmöte och snick-snack: Gestaltad livsmiljö

”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Göteborgs stadsträdgårdsmästare, Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad, som sitter med i referensgruppen för utredningen, berättar om arbetet. Vi ges möjlighet att diskutera hur man med en helhetssyn på hur arkitektur, form och design kan skapa förutsättningar, förbättra och påverka samhället med människan som utgångspunkt. Hur kan en politik för arkitektur, form och design motverka utanförskap, ohälsa och minskat samhällsengagemang? Hemsida för utredningen ”Gestaltad livsmiljö”: http://www.gestaltadlivsmiljo.se/

Program: 17:00 Välkomna! Mingel med macka och dryck, 17:15 Årsmötesförhandlingar Erforderliga handlingar kan hämtas på internet: http://www.planering.org ca 17:45 Snick-snack TEMA: Gestaltad livsmiljö Landskapsarkitekt Helena Bjarnegård beskriver direktiv och utredningsläge 20:00 Avslutning

Datum/Tid: Torsdag 19 februari, kl 17.00-20.00

Plats: White Arkitekter, Magasinsgatan 10

Anmälan: Sker med e-post senast 15 februari till: ffs.vast@gmail.com. Mat och dricka beställs i samband med anmälan. Föreningen bjuder medlemmar på detta, övriga betalar 60 kr.

Arrangör: Föreningen för samhällsplanering

18/2 FFS Umeå

FFS Umeå har årsmöte den 18/2 klockan 16:00 på Stora hotellet, Naezens bibliotek. Efter årsmötet kommer vi att få en exklusiv visning av Plan 5 på Väven. Vi kommer att bjuda på en macka och kaffe eller te. De som vill komma anmäler sig senast den 13/2 till royne.soderstrom@bostaden.umea.se.

5/3 FFS Södra Sverige

Välkommen till FFS södras årsmöte på Geocentrum i Lund. Efter det formella årsmötet får vi lyssna till:

Victoria Sjöstedt, lektor vid Institutionen för urbana studier på Malmö högskola, som kommer att prata om klimatanpassning i planering och byggande,

Hans Hanson, professor i kustprocesser vid Lunds universitet, som kommer att prata på temat “Kan man verkligen använda sand för att skydda kuster mot erosion?”

FFS bjuder på enklare förtäring.

När: 5/3 kl 16.30–19

Var: Geocentrum 1, Lunds universitet. För väg-beskrivning se bifogad karta.

Osa senast 2/3 genom att skicka ett mail till martin.grander@mah.se. Skriv ditt namn i ämnes-raden.

12/3 FFS Sydost

Tid: 16.30

Plats: LÖVSALEN, LÖVSALSGATAN 5,352 59 Växjö

Tema:

Klimatanpassning två goda exempel

  • Sofie Franzen: Uppsatsen MSB pris
  • 2014 ”Klimatanpassning av Ljungby stad mot överxsvämningar” redovisar hur klimatförändringarna ser ut och hur myndigheter och organisationer arbetar med klimatanpassningen, rörande främst översvämningar, i både internationella och nationella sammanhang. Den tar upp forum för kunskapsbanker som man kan utbyta information och kunskaper inom. Därefter går uppsatsen ner på kommunnivå och tar upp exempel för hur den enskilda kommunen kan arbeta med klimatförändringarna gällande översvämningar, ras och skred. Exempel lyfts fram kring hur en kommun kan arbeta med strategiska anpassningsplaner. Den tar även upp konkreta exempel på lösningar som kan appliceras i den fysiska stadsstrukturen. Dessa redovisas i en fallstudie som gjorts på Ljungby
  • Eric Markus: Exempel Holland

T

ema: Arkitektur Politik

Järda Blix.

Kort information om utredningen om arkitekturpolitik, ”Gestaltad Livsmiljö” Regeringen utsåg i maj 2014 Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson till särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Utredningen går under namnet Gestaltad livsmiljö och ska bli klar 1 oktober 2015.Under hösten och våren har de som arbetar med utredningen bjudit in till öppna konferenser i Malmö (24 okt), Göteborg (20 nov), Umeå (15 jan) och Stockholm (29 jan)

.Järda Blix från FFS Sydost deltog i konferensen i Stockholm och rapporterar på årsmötet. Utredningen har en hemsida: http://www.gestaltadlivsmiljo.se. Där kan man ta del av direktiven och vissa bakgrundstexter, samt hitta adresser till dem som medverkar i utredningen. Man syftar till ett öppet och transparent arbete och tar gärna löpande emot synpunkter. Gå vid tillfälle in på www.gestaltadlivsmiljo.se och klicka vidare till ”kalender”, så finns där en länk till konferensen  den 29/1 på ArkDes, som visas på YuoTube.


FFS Sthlm Mälar inbjuder till mötesplats och årsmöte 14 januari

Kallelse till årsmöte 2015 i FFS lokalavdelning Stockholm – Mälardalen, 14 januari kl 19.00
Årsmötet hålls i omedelbar anslutning till SPECIAL mötesplats Att planera för solenergi som pågår kl 15:00-19:00.
Plats: White, Östgötagatan 100 (Norra Hammarbyhamnen)
Mötesplats Att planera för solenergi
Solen är vår viktigaste energikälla och tekniken blir allt effektivare och billigare. Hur kan stadsplaneringen
bidra till ökad andelen solenergi i samhället och vad behöver vi tänka på? Mer info om Special och föranmälan här. Mötesplatsen är kostnadsfri. Föranmälan senast en dag innan.
Lokalt årsmöte, Dagordning:
Enligt föreningens stadgar, § 8, ska lokalavdelningens årsmöte genomföras enligt följande dagordning:
1. Val av ordförande vid mötet
2. Val av sekreterare vid mötet
3. Val av två justerare av mötets protokoll
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Val av ordförande
6. Val av övriga styrelseledamöter
7. Val av valberedning

FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 15/10: Samtal om planering och politik

Föreningen för samhällsplanering (FFS) lokalavdelningen Stockholm Mälardalen arrangerar på kvällen den 15/10 en mötesplats om planering och politik.

En mötesplats som sluter an till FFS tidskrift PLAN:s senaste temanummer 4 om planering och politik.

Hur möter vi de planeringsutmaningar kommuner och regionen står inför? Den kraftigt växande befolkningen i regionen ställer krav på utbyggnad av infrastruktur och transporter, en mångfald av bostäder som tillfredsställer olika individers behov och ett attraktivt, tryggt och hållbart samhälle. Vad betyder de senaste årens förändringari plan-, mark och bygglagstiftning? Och vad betyder valresultatet för samhällsplaneringen i Stockholm-Mälarregionen?

Medverkande: Anna Eklund, planeringschef i Nynäshamns kommun och Anders Hallmén, planeringschef i Sollentuna kommun, Ann-Christin Larsson Frickner (C), kom­munstyrelseledamot i Upplands Väsby och ordförande i Miljö- och planutskottet i Upplands Väsby, Erik Langby (M), ordförande i Kommunförbundet Stockholms län, Nanna Wikholm (S), landstingsråd Stockholms läns landsting och vice ordförande i landstingets Tillväxt och regionplaneringsutskott och Magnus Johansson (MP), kommunalråd i Eskilstuna och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Moderator är Carl-Johan Engström, FFS tidigare ordförande och senior forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Tid: Onsdagen den 15 oktober 17.30-20.00. Mingel med öl och macka från 17.00

Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.

Mötesplatsen är kostnadsfri. Anmälan obligatorisk, senast 13 oktober till: katarina.fehler@uppsala.se

Välkommen!

 


FFS medarrangör till seminarium 16/6 i Stockholm om ”placemaking”

Den 16 juni kl 14:00-17:00 arrangerar KTH ABE-skolan tillsammans med UNhabitat, PPS Project for Public Spaces (New York), Axon Johnsonstiftelsen och Föreningen för samhällsplanering (FFS) ett öppet och kostnadsfritt seminarium om placemaking, med fyra internationella föredragshållare. Plats på KTH Stockholm, A-skolan, Östermalmsgatan 26. Återkommer om lokal.

Föredragshållare:

(1) Mahyar Arefi, School of Planning, University of Cincinnati, USA – ”Deconstructing Placemaking: A New Taxonomy and Beyond” http://www.scirp.org/journal/DetailedInforOfEditorialBoard.aspx?personID=7674
http://www.amazon.co.uk/Deconstructing-Placemaking-Opportunities-Routledge-Research/dp/0415724368Mayrai

(2) Susan Silberberg, MIT. – “Places in the Making: Building Places and Communities”

http://dusp.mit.edu/faculty/susan-silberberg

http://dusp.mit.edu/cdd/project/placemaking

http://www.susansilberberg.com/

sillberg

(3) John Massengale – “Streets and Places of Great Cities and Towns”

http://www.massengale.com/

http://architect.massengale.com/

John_Massengale2

(4) Matthew Carmona – ”The Place-shaping Continuum”

http://www.bartlett.ucl.ac.uk/people/?school=planning&upi=MCARM96

http://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/profile?upi=MCARM96

matthew

Moderator:

Tigran Haas, KTH


FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 4 juni: Hållbar trafikplanering & Medborgarburen planering

Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen bjuder in till mötesplats den 4 juni kl 17.30-20.30

Vi erbjuder på två spännande teman! Därefter mingel med utsikt över Stockholms takåsar.

–          Hållbar trafikplanering i praktiken (Kristina Glitterstam, Tyréns) Alla är överens om övergripande miljömål och kanske till och med att gående och cyklister ska prioriteras framför biltrafiken, men hur gör vi detta i praktiken? Tyréns har på uppdrag av Stockholms stad tittat på Norra Djurgårdsstaden och presenterar trafikstrukturer och gatusektioner som stöder målen i ÖP Promenadsstaden, Stomnätsplanen och Framkomlighets­strategin

–          Medborgarburen planering – metoden STEP för parter som tyckte illa om varandra (Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter)

STEP-metoden är en metod för att tidiga­relägga kreativiteten i planering av hus och stadsdelar. Metoden har utvecklats från workshops och charretter – framfö­rallt för att underlätta kommunikationen mellan lekmän och fackmän och mellan fackmän av olika professioner. I stället för att skriva samrådssvar inbjuds medbor­gare eller medarbetare att delta i skiss­ning och vägning av olika alternativ.

–          Försommarmingel: Enklare tilltugg och dryck serveras

Plats: Tyréns, Peter Myndes backe 16, Stockholm Mötesplatsen är kostnadsfri, anmälan obligatorisk senast dagen innan till tony.karlsson@tyrens.seOBS bara anmälda kommer in i lokalerna!

Loudden

Framtida Loudden. Källa: Stockholms stad