FFS har ett nytt kansli

Föreningen för samhällsplanering (FFS) kansli har sedan år 2001 funnits hos Stockholms Universitets Kulturgeografiska institution. Lotta Wistedt och Iris Claesson har – på egen begäran – begärt entledigande från sitt kansliarbete för FFS. Lotta och Iris har gjort en stor insats för FFS över lång tid.
Vi i FFS styrelse bildde ett utskott som arbetat under år 2014 för att få fram ett nytt kansli. Utskotet har bestått av Bengt Andersson och Anna Stenlöf. Vi har adjungerat FFS tidigare kassör Lars Sundblad till utskottet, liksom Mats J Lundström, som projektledare för vårt EU projekt Special har mycket med kansliet att göra. Utöver hans långa erfarenhet som Plans redaktör. Vi har också informerat vår revisior.
Vi har:
a) Intervjuat nuvarande kansli om deras arbetsuppgifter
b) Kollat upp hur liknande föreningen som våran bedriver sina respektive kansli
c) Ställt upp kriterier för vad vi önskar
d) Kollat på olika lösningar – och funnit en vi tror på, se nedan
e) kollat referenser på detta företag / haft flera möten hos dem
Vi har hittat ett företag som vi tror på. Det heter Konstella (www.konstella.se), och ägs av Sveriges Kommuner & Landsting. De har hand om all administration kopplat till SKL:s kurser och konferenser. De är 12-15 personer. De har erfarenhet av att hjälpa ideella föreningar liknande våran bla Sveriges Kommunaltekniska Förening. De uppfyller därmed våra kriterier
– Långsiktig ägare
– Mellanstort företag dvs ej så sårbart
– Erfarenhet av liknande föreningar
– Professionella verktyg och metoder för administration
De kan handha vår post, email, telefon. De kan erbjuda lageryta för arkiv, de kan utgöra ekonomiskt stöd i form av kontering, fakturering mm. De har moderna verktyg för ekonomisystem, medlemsregister mm. De vill ha långsiktiga relationer, men korta avtal. Avtal som kan utvecklas över tid. Enligt uppgift från Sveriges Kommunaltekniska förening så är de mycket nöjda, och har enligt uppgift både kunna växa och få ned sina administrativa utgifter. Konstella ger ett mycket proffsigt intryck när vi har träffat dem.
Som ni säkert gissat redan så blir detta, en bättre men dyrare lösning för FFS. Kostnadsmässigt så handlar det om att vi går från en kostnad på ca 150 kkr till en kostnad på ca 200 kkr.
Utskottet föreslog till, och FFS styrelse beslutade, vid ett extra inkallat styrelsemöte den 19/1 att Konstella engageras som FFS nya kansli.
Det mest påtagliga för dig som medlem:
Nya kontaktupgifter, se nedan. Det mest konkreta blir att du inom kort kommer att få inbetlningsavier för år 2015 från Konstella. Med Konstella hoppas jag som ordförande att vi kan ta ytterligare ett steg i FFS utveckling, och att vi kan blir fler medlemmar och att vi får en bättre service som organisation och medlemmar.
Nya kontaktuppgifter FFS kansli:

FFS kansli
11882 STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 20
Epost: kansli@planering.org
Telefon: 08-4527999
Webb: www.planering.org
Organisationsnummer: 802002-9057
Postgiro: 351522-8, Bankgiro: 373-0389

Annonser

FFS nationellt årsmöte

Föreningen för samhällsplanering (FFS) nationella årsmöte genomförs torsdag den 23/4 2015. Vi kommer att vara hos vår nya FFS+ partner Sweco som bistår med lokaler i Stockholm.
Vi kommer återkomma med upplägg, men preliminärt ser det ut på följande sätt:
10:00-12:00 Intern utbildning inom FFS avseende
a) hur använda FFS nya webb (nya webben lanseras inom kort, och kommer vara fullt utvecklad till årsmötet)
b) presentation av Konstella, vårt nya kansli, och hur vi kan nyttja deras nya förbättrade administration
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:00 Miniseminarium/Releasefest för PLAN nr 2 med tema Cykel (PLAN nr 2 kommer ca 20/4)
16:00-17:00 FFS nationellt årsmöte
17:00-19:00 Mingelaktivitet


FFS lokala årsmöten

Här ett samlat inlägg om Föreningens för samhällsplanering (FFS) lokala årsmöten.

14/1 FFS Stockholm Mälardalen

FFS Stockholm Mälardalens årsmöte genomfördes den 14/1. Information finns på lokala webbsidan här.

19/2 FFS Väst, årsmöte och snick-snack: Gestaltad livsmiljö

”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Göteborgs stadsträdgårdsmästare, Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad, som sitter med i referensgruppen för utredningen, berättar om arbetet. Vi ges möjlighet att diskutera hur man med en helhetssyn på hur arkitektur, form och design kan skapa förutsättningar, förbättra och påverka samhället med människan som utgångspunkt. Hur kan en politik för arkitektur, form och design motverka utanförskap, ohälsa och minskat samhällsengagemang? Hemsida för utredningen ”Gestaltad livsmiljö”: http://www.gestaltadlivsmiljo.se/

Program: 17:00 Välkomna! Mingel med macka och dryck, 17:15 Årsmötesförhandlingar Erforderliga handlingar kan hämtas på internet: http://www.planering.org ca 17:45 Snick-snack TEMA: Gestaltad livsmiljö Landskapsarkitekt Helena Bjarnegård beskriver direktiv och utredningsläge 20:00 Avslutning

Datum/Tid: Torsdag 19 februari, kl 17.00-20.00

Plats: White Arkitekter, Magasinsgatan 10

Anmälan: Sker med e-post senast 15 februari till: ffs.vast@gmail.com. Mat och dricka beställs i samband med anmälan. Föreningen bjuder medlemmar på detta, övriga betalar 60 kr.

Arrangör: Föreningen för samhällsplanering

18/2 FFS Umeå

FFS Umeå har årsmöte den 18/2 klockan 16:00 på Stora hotellet, Naezens bibliotek. Efter årsmötet kommer vi att få en exklusiv visning av Plan 5 på Väven. Vi kommer att bjuda på en macka och kaffe eller te. De som vill komma anmäler sig senast den 13/2 till royne.soderstrom@bostaden.umea.se.

5/3 FFS Södra Sverige

Välkommen till FFS södras årsmöte på Geocentrum i Lund. Efter det formella årsmötet får vi lyssna till:

Victoria Sjöstedt, lektor vid Institutionen för urbana studier på Malmö högskola, som kommer att prata om klimatanpassning i planering och byggande,

Hans Hanson, professor i kustprocesser vid Lunds universitet, som kommer att prata på temat “Kan man verkligen använda sand för att skydda kuster mot erosion?”

FFS bjuder på enklare förtäring.

När: 5/3 kl 16.30–19

Var: Geocentrum 1, Lunds universitet. För väg-beskrivning se bifogad karta.

Osa senast 2/3 genom att skicka ett mail till martin.grander@mah.se. Skriv ditt namn i ämnes-raden.

12/3 FFS Sydost

Tid: 16.30

Plats: LÖVSALEN, LÖVSALSGATAN 5,352 59 Växjö

Tema:

Klimatanpassning två goda exempel

 • Sofie Franzen: Uppsatsen MSB pris
 • 2014 ”Klimatanpassning av Ljungby stad mot överxsvämningar” redovisar hur klimatförändringarna ser ut och hur myndigheter och organisationer arbetar med klimatanpassningen, rörande främst översvämningar, i både internationella och nationella sammanhang. Den tar upp forum för kunskapsbanker som man kan utbyta information och kunskaper inom. Därefter går uppsatsen ner på kommunnivå och tar upp exempel för hur den enskilda kommunen kan arbeta med klimatförändringarna gällande översvämningar, ras och skred. Exempel lyfts fram kring hur en kommun kan arbeta med strategiska anpassningsplaner. Den tar även upp konkreta exempel på lösningar som kan appliceras i den fysiska stadsstrukturen. Dessa redovisas i en fallstudie som gjorts på Ljungby
 • Eric Markus: Exempel Holland

T

ema: Arkitektur Politik

Järda Blix.

Kort information om utredningen om arkitekturpolitik, ”Gestaltad Livsmiljö” Regeringen utsåg i maj 2014 Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson till särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Utredningen går under namnet Gestaltad livsmiljö och ska bli klar 1 oktober 2015.Under hösten och våren har de som arbetar med utredningen bjudit in till öppna konferenser i Malmö (24 okt), Göteborg (20 nov), Umeå (15 jan) och Stockholm (29 jan)

.Järda Blix från FFS Sydost deltog i konferensen i Stockholm och rapporterar på årsmötet. Utredningen har en hemsida: http://www.gestaltadlivsmiljo.se. Där kan man ta del av direktiven och vissa bakgrundstexter, samt hitta adresser till dem som medverkar i utredningen. Man syftar till ett öppet och transparent arbete och tar gärna löpande emot synpunkter. Gå vid tillfälle in på www.gestaltadlivsmiljo.se och klicka vidare till ”kalender”, så finns där en länk till konferensen  den 29/1 på ArkDes, som visas på YuoTube.


PLAN:s teman och datum under år 2015

Föreningen för samhällsplanering (FFS) ger ut tidskriften Plan, och har gjort så sedan starten år 1947. Varje år har det tagits fram sex stycken ny nummer. Redaktionen bestående av Björn Eklund, Malin Bosaeus och Anton Sjöblom har tillsammans med sin redaktionskommitté tagit fram en arbetsplan för framtagandet av år 2015 års nummer:

 • PLAN nr 1 har temat processer och kommer att vara i er postlåda den 20/2
 • PLAN nr 2 har temat cykel och kommer att vara i er postlåda den 20/4
 • PLAN nr 3 har temat klimat och kommer att vara i er postlåda den 17/6
 • PLAN nr 4 har temat kunskap och kommer att vara i er postlåda den 20/8
 • PLAN nr 5 har temat psykologi och kommer att vara i er postlåda den 20/10
 • PLAN nr 6 har temat konst och kommer att vara i er postlåda den 18/12

Ni som inte är medlemmar, se till att bli det!, och säkra upp att ni kan läsa alla dessa intressanta nummer under år 2015. Är ni redan medlemmar?, hjälp till att värva en kollega eller se till att er arbetsplats blir organisationsmedlemmar. All information om hur ni blir medlemmar i FFS och får tidskriften Plan mm finns här.

Vill du skriva exempelvis ett debattinlägg till något av Plans nummer så har de följande manusstopptider:

 • PLAN nr 1 har manusstopp den 29/12
 • PLAN nr 2 har manusstopp den 1/3
 • PLAN nr 3 har manusstopp den 24/4
 • PLAN nr 4 har manusstopp den 29/5
 • PLAN nr 5 har manusstopp den 30/8
 • PLAN nr 6 har manusstopp den 26/10

Vill du annonsera i tidskriften Plan så gäller följande stoppdatum nedan, och här hittar du mer information om kostnader mm. Dessa datum gäller även för er som arbetar i FFS organisation exempelvis i olika lokalavdelningar, och som vill ha med information i kommande Plan.

 • PLAN nr 1 har annonsstopp den 19/1
 • PLAN nr 2 har annonsstopp den 16/3
 • PLAN nr 3 har annonsstopp den 11/5
 • PLAN nr 4 har annonsstopp den 15/6
 • PLAN nr 5 har annonsstopp den 17/9
 • PLAN nr 6 har annonsstopp den 13/11

20141230_120745

Plan:s nummer under år 2015


FFS material om svensk samhällsplanering på engelska, från olika tidsepoker

Arbetet med genomgången av Föreningen för samhällsplanering (FFS) omfattande arkiv fortskrider. FFS gav år 2013 ut en bok på engelska om svensk samhällsplanering. Läs mer om hur du beställer den på http://www.planering.org/bok

Det var dock inte första gången som FFS gav ut denna typ av bok, de tidigare versionerna kom år 1991, 1997 och 2001. På bilden nedan syns de olika versionerna.

IMG_20150103_180455

Utöver dessa böcker så har också FFS genom sin tidskrift Plan givit ut engelskspråkiga nummer vid ett antal tillfällen: År 1968, 1972, 1976, 1985, och 2006. Dessa syns på fotot nedan.

IMG_20150103_180929


FFS nyårslöften år 2015

En ideel förening, som Föreningen för samhällsplanering (FFS) är, styrs naturligtvis verksamhetsmässigt utifrån årsmöten. Vi har dock valt att de senaste åren skriva ned några nyårslöften inför det kommande året. Sådant som vi redan nu kan se, eller som vi kan utgå kommer att ske inom FFS. Våra nyårslöften för år 2015 framgår nedan. Hjälp till att uppfylla dessa löften genom att fortsätta vara medlem eller bli medlem i FFS. Gott nytt år!

Tidskriften PLAN och ePLAN – sex stycken nya nummer av PLAN och tio nummer av ePLAN

Denn nya organisation för framtagande av PLAN/ePLAN är på plats sedan ett år tillbaka. De har dragit slutsatser och diskuterat med FFS råd och inom redaktionen/redaktionskommitten. Det blir en fortsättning med sex stycken nummer av tidskriften PLAN även under 2015, allt för att få den ännu mer aktuell och kunna fungera som ett debattforum. Det blir ett teman för de olika numren, det första kommer att ha temat ”processer”.

FFS ePLAN kommer i likhet med år 2013/2014 att utkomma med 10 st nummer, håll utkik på ditt epostkonto den 20:e i varje månad.

En ny redaktion för FFS sociala medier tar tag i utvecklingen under år 2015

FFS sociala medier i form av webb, blogg och facebook har under flera år saknat en samlad redaktion och har inte layoutmässigt/tekniskt hängt med i utvecklingen. Vi har nu muntligt klart med en ny redaktion och vår ambition är att det under år 2015 ska ske en rejäl förbättring.

Fler lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack under år 2015

Ambitionen blir att under 2015 kunna komma upp i samma höga nivå som under de senste åren då vi arrangerat mellan 20-25 lokala mötesplatser, men också att försöka arrangera fler mötesplatser i nya städer för att på så sätt uppmärksamma fler på FFS verksamhet. Vi hoppas också att bli ännu bättre att koppla samman lokala arrangemang med PLAN:s olika temanummer.

EU projektet Special fortsätter att vara i en aktiv fas år 2015

FFS ingår i EU projektet Special som behandlar energi och planering. Detta projekt fortsätter att befinna sig i en mera aktiv fas även under år 2015, och vi hoppas att ni har möjlighet att ta del av deras utbildningar. Mer information om Special finns här.

SPECIAL-logotyp

Justerade villkor för utdelning av Pelle Holms resestipendium

FFS instiftade i samband med sitt 40 års jubileum ett resstipendium, Pelle Holms resestipendium. Det har under många år inte utdelats. Vi har under år 2014 påbörjat arbetet med att se på möjligheterna att återigen kunna påbörja ett utdelande av stipendiet år 2015 i samband med att Pelle Holm skulle ha fyllt 100 år. Pelle Holm var bl.a. redaktör för FFS tidskrift PLAN under perioden 1947-1969, och är också FFS hedersordförande. Mer info om stipendiet finns här.

Ett nytt kansli för FFS under år 2015

Under år 2014 har det varit mycket fokus på att hitta en ny kanslifunktion för FFS. Vi kommer att inom kort återkomma med mer information om detta. Även om det varit mycket arbete 2014, så kommer det att behöva fortsätta under 2015 för att se till att alla rutiner fungerar.

Fortsatta aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi under 2015: Fler medemmar och fler partners

Det har visat sig att trots en bra verksamhet så räcker det numera inte till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mera utåtriktade aktiviteter. Under 2013 och 2014 har vi bedrivit något som kallats för FFS+1, att varje medlem ska försöka värva ytterligare en medlem. Mer information finns här. Men vi kommer att behöva fortsätta med denna typ av arbete även år 2015.

Vi har under år 2014 lyckats få allt fler som stödjer oss via det vi kallat för FFS partners , vilket är mycket glädjande. Vi kommer att utveckla även detta erbjudande på olika sätt under år 2015.

Gott nytt år!

Med detta inlägg tackar vi för i år och önskar er alla ett gott nytt år.


FFS summerar år 2014

Föreningen för samhällsplanering (FFS) summering av verksamheten år 2014, det 67:e året i föreningens historia, utgår ifrån de nyårslöften vi satte upp i ett blogginlägg för ett år sedan den 31/12 2013 och som går att läsa här. Imorgon avger vi här på FFS blogg våra nyårslöften inför år 2015, men först uppföljning av år 2014:

Tidskriften PLAN: utkom med sex stycken nya nummer under 2014 med totalt över 328 sidors läsning

En helt ny organisation för framtagande av PLAN var på plats from årskiftet 2013/2014. En samlad redaktion som både tar fram PLAN och ePLAN: Björn Ekelund, redaktör PLAN; Malin Bosaeus, bitr redaktör PLAN; Anton Sjöblom, redaktör ePLAN + Nytt/Noterat i PLAN. Till sin hjälp hade redaktionen en aktiv redaktionskommitte bestående av: Jeanette Berggren, Charlotta Fredriksson, Emelie Gullberg, Mats Johan Lundström, Krister Olsson, Josefina Syssner och Örjan Wikforss. Ett stort tack till er alla för era insatser under år 2014.

Utgivning under år 2014 är enligt målsättningen: sex nummmer av vår tidskrift PLAN, det nya var att det blev sex stycken enkelnummer, och på så sätt kunde delmålet om en mer aktuell och mer debatterad Plan uppfyllas. Årets teman var:

 • PLAN #1 2014 – Symboler & Ideal (44 sidor)
 • PLAN #2 2014 – Landsbygdsutveckling (56 sidor)
 • PLAN #3 2014 – Bostaden (52 sidor)
 • PLAN #4 2014 – Planeringens politik (76 sidor)
 • PLAN #5 2014 – The impact of culture (44 sidor)
 • PLAN #6 2014 – Energi (56 sidor)

20141230_120745

Omslagen på årets nummer av FFS tidskrift Plan.

En stor förändring för tidskriften PLAN under år 2013 var övergången till FFS nya grafisk profil, i likhet med övriga verksamheten i FFS. Under år 2014 förfinades utformningen av PLAN:s grafiska profil av tidningens layoutare Eric Palmer.

Det är också roligt att konstatera att flera av de teman som Plan hade under 2014, kanske framförallt nr 2 om Landsbygdsutveckling, kommit att få ett visst genomslag i annan media.

Totalt blev det 328 sidor PLAN under 2014, betydligt mer än tidigare år exempelvis 2013 var det 225 sidor. Dessutom lite snyggare. Och lite mer uppmärksammad. Tidskriften PLAN är flaggskeppet i vår förenings verksamhet, och med en stark redaktion/redaktionskommitte kan vi med förhoppning se fram emot år 2015.

Slutligen så har de ökade ambitionerna med att tidskriften Plan gjort att det under år 2014 har prövats olika alternativ till alternativ finansiering. Exempelvis var nr 5 finansierat av Tillväxtverket och nr 6 till viss del finansierat av EU projektet Special. Det är något vi troligen behöver utveckla framöver och förfina formerna kring.

Elektroniska nyhetsbrevet FFS ePLAN: utkom som planerat med tio nummer under 2014

Försöksverksamheten under år 2012 med att skicka ett elektroniskt nyhetsbrev till alla FFS-medlemmar har utvecklats till att bli en naturlig del av verksamheten under 2013/2014. Tio stycken nummer under år 2014, är helt enligt den uppsatta målsättningen. Vanligtvis utskickade den 20:e i varje månad förutom semestermånaderna. FFS ePLAN har kommit att bli en viktig del i att visa upp och knyta samman FFS hela verksamhet genom att informera om PLAN artiklar, FFS bloggnyheter, kommande lokala FFS arrangemang mm. Tack Anton Sjöblom för ditt arbete som redaktör för FFS ePLAN under år 2014.

FFS ePLAN

Fortsatt utveckling av FFS digitala informationskanaler: i genomsnitt en ny facebookföljare varje dag

Allt är naturligtvis inte ”guld och gröna skogar” när man följer upp verksamheten för en ideel förening. Ambitionerna var att redan under år 2013 tillsätta en ny starkare samlad organisation för FFS sociala medier (webb, blogg och facebook). Arbete bedrevs men lyckades inte slutföras, men genom många oavlönade insatser har ändå verksamheten kunnat bibehållas på en rimlig nivå. Tack till Bengt Andersson och Jacob Witzell för detta.

Inriktningen är densamma, en tydlig sammankoppling mellan innehållet på webb-blogg-facebook. Samt en tydligare sammankoppling mellan FFS sociala medier och övrig FFS verksamhet: Det märks nu på FFS sociala medier när ett nytt nummer av PLAN kommer eller en lokal mötesplats arrangeras. Det blev dock färre blogginlägg under år 2014, 43 stycken att jämföra med 54 stycken år 2013. Men det är glädjande att konstatera att allt fler följer föreningen via facebook, nu uppe i 1145 följare att jämföra med 815 st vid årsskiftet 2013/14 och 531 stycken vid årsskiftet 2012/2013. Det innebär att det i genomsnitt tillkomit en ny facebookföljare varje dag.

Det viktigaste för att få fart på denna verksamhet inom FFS är att få in nya krafter, och vi kan nu glädjande – efter arbete under 2014 – konstatera att vi har en muntlig överenskommelse med en ny redaktion för de sociala medierna.

Fortsatt hög nivå under år 2014 på den lokala verksamheten i form av seminarier, mötesplatser och snick-snack: totalt 22 st lokala arrangemang

Det var under år 2014 fortsatt hög nivå på den lokala verksamhet inom de fem lokalavdelningarna. Totalt har 22 stycken lokala arrangemang genomförts under 2014, att jämföra med 25 st (år 2012) och 21 st (år 2013).  Ambitionen under 2014 var att komma upp i fler lokala arrangemang än 2013, och det har alltså kunna upppfyllas.

 • Lokalavdelning Stockholm-Mälardalen: 5 st lokala arrangemang (bla Eftervalsdebatt i oktober)
 • Lokalavdelning Sydost: 2 st lokalt arrangemang (bla. 2/10 Arvet efter Jane Jacobs)
 • Lokalavdelning Syd: 3 st lokala arrangemang (bl.a 8/10 Höghastighetståg)
 • Lokalavdelning Umeå: 6 st lokala arrangemang (däribland FFS nationella årsmöte/seminarium 27/3)
 • Lokalavdelning Väst: 6 st lokala arrangemang (bla. 27/8 Politisk debatt med alla partier om Västpaketes betydelse)

Det är positivt att flera lokala arrangemang kunnat knytas till PLAN:s olika temanummer. Det har 2014 varit särskilt tydligt med nr 4 ”Planeringens poltik”, men också de olika lokala arrangemang med koppling till projektet Special, se nedan och även nr 1.

EU projektet Special har under år 2014 gått in i en mera aktiv fas

FFS ingår i EU projektet Special som behandlar energi och planering. Mer information om Special finns här. Projekt gick in i en mer aktiv fas under år 2014. Det innebar ett större antal genomförda utbildningar har genomförts. Projektet fortsätter 2015 och avslutas våren 2016.

SPECIAL-logotyp

Fortsatt bra försäljning under år 2014 av FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska

Under år 2013 gjordes slutarbetet med FFS nya bok på engelska om svensk samhällsplanering. Releasefesten skedde i form av ett seminarium den 14/5 2013. Mer information om själva boken och dess innehåll samt hur man kan beställa den finns här. Det är gläjande att kunna konstatera att boken fortsatt att sälja bra även under 2014. I dagsläget finns enbart knappt 300 ex kvar. Allt tyder därmed på att även denna version, liksom tidigare versioner av FFS engelska böcker, kommer att sälja slut.

2013-planbok-omslag

Omslaget på FFS bok, som utkom i maj 2013, om svensk samhällsplanering på engelska. Boken har fortsatt sälja bra under år 2014.

Arbete pågår med att se över villkor för utdelning av Pelle Holms resestipendium

FFS instiftade i samband med sitt 40 års jubileum ett resstipendium, Pelle Holms resestipendium. Det har under många år inte utdelats. Vi har under år 2014 börjat se på möjligheterna för att återigen kunna påbörja ett utdelande av stipendiet. Ambitionen är att år 2015 i samband med att Pelle Holm skulle ha fyllt 100 år kunna dela ut det igen. Pelle Holm var bl.a. redaktör för FFS tidskrift PLAN under perioden 1947-1969, och är också FFS hedersordförande. Mer info om stipendiet finns här.

FFS råd – en ny funktion i FFS organisation har startats upp under år 2014

I enlighet med tidigare beslut har FFS valt att starta upp ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år. Rådet består av:

 • Ilmar Reepalu, fd KSO Malmö
 • Anna Sander, vd IQ samhällsbyggnad
 • Peter Örn, f.d ordf Delegationen för hållbara städer
 • Ulrika Franke, vd Tyréns fd stadsbyggnadsdir och borgarråd i STHLM
 • Carl-Johan Engström, KTH och FFS fd ordf samt redaktör för PLAN. (sammankallande)
 • Bengt Andersson, FFS ordförande 2013/2014

Rådet har under år 2014 genomfört sina två första möten, vilket tidigare avrapporterats. Första mötet 17/3 2014 finns att läsa om här, och det andra 1/12 2014 finns att läsa om här.

Omfattande arbete under år 2014 med att hitta en ny kanslifunktion för FFS

Vårt nuvarande kansli vid Stockholms Universitets Kulturgeografiska institution har, på egen begäran, önskat bli ersatta. Ett utskott till FFS styrelse har därför under hösten arbetat med att hitta en ny lösning. Vi har hittat en ny lösning, och vi kommer att återkomma med mer information om vad det innebär för er medlemmar. I samband med detta så har det även gjorts en större genomgång av allt arkivmaterial som funnits hos det nuvarande kansliet. Flytten har inneburit att det finns en bättre koll på allt arkivmaterial.

DSC00546

Bild från FFS nuvarande arkiv: Samtliga årgångar och nummer av tidskriften PLAN, från år 1947-2013.

20141222_213306

Ytterligare en bild från FFS omfattande arkiv: Alla nummer av tidskriften Plan finns sparade i fem arkivexemplar, utöver de inbundna omgångarna som syntes på bilden ovan.

Aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi under 2014: Nästan fördubblat antalet FFS partners

Trots mer och bättre verksamhet så fortsätter FFS att inge fånga tillräckligt med nya medlemmar, vi ligger medlemsmässigt kvar kring ca 1000 medlemmar. Det visar att en bra verksamhet numera inte räcker till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mer riktade aktiviteter.

Under år 2013 utarbetades och lanserades därför kampanjen: FFS+1. Läs mer här. Den innebar att varje medlem skulle försöka värva ytterligare en medlem. Många små insatser skulle ge stor effekt. Det är möjligt att kampanjen gav resultat, men extremt få personer valde att delta i utlottningen av ett fritt medlemskap som tack för hjälpen att värva fler medlemmar. Vi behöver under 2015 se på nya möjligheter att värva fler medlemmar – för vi behöver bli fler!

Det som därmeot under år 2014 lyckats bättre är att rekrytera fler FFS partners . Vi har stärkt organisationen, även om den ytterligare bör förtärkas, vilket resulterat i nästan en fördubbling av antalet partners from år 2015. Vi ska återkomma till dessa i särskild ordning.

ffsplus1

Logga för kampanjen: FFS+1