FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 18/3 med tema Digitala dialogmetoder

Föreningen för samhällsplanering (FFS) Stockholm Mälardalen inbjuder till en kostnadsfri och öppen mötesplats  digitala dialogmetoder.

Hur kan digitala dialogmetoder bidra till kunskapsinhämtning och ökad medborgardeltagande i planprocesser? Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen bjuder på intressanta exempel från praktiken och forskningen.

Kl 17.30 Mingel med dryck och enklare tilltugg

Kl 18.00 Föredragshållare om digitala dialogmetoder

  • Alexander Ståhle, VD på Spacescape, berättar om arbetet med digitala dialogverktyg i stadsutvecklingsprojekt bland annat i Solna och Bergen
  • Christer Lindström, VD på 4Dialog, berättar om webbaserade 4D-modeller för kommunikation och samverkan i en virtuell miljö
  • Marie Denward och Jessica Fogelberg, Interactive Institute Swedish ICT, berättar om det vinnovastödda projektet MedPlats – en flexibel, demokratisk innovation för medborgardialog, platsförhandling och stadsplanering

Kl 19.00 Frågestund och diskussion

Kl 19.30 Mingel med dryck och tillgång till takterass med utsikt över Stockholm

Plats: White arkiteker, Östgötagatan 100, våning 6

Mötesplatsen är kostnadsfri, anmälan obligatorisk senast 16 mars till joel.hernback@spacescape.se

 

Annonser

Inbjudan till uppstart av FFS lokalavdelning Östergötland den 18/3

Föreningen för samhällsplanering (FFS) ger ut tidskriften PLAN, anordnar intressanta mötesplatser och driver frågor om samhällsplaneringens och planerarrollens utveckling. Vi har för närvarande fem stycken lokalavdelningar, men vill gärna starta upp fler. Det är därför med stor glädje som vi vill inbjuda till en uppstart av FFS Östergötland den 18/3 i Linköping.

Så här skriver initativtagarna i inbjudan: Vi hoppas att lokalavdelningen kommer utvecklas till en mötesplats för samhällsintresserade planerare och intresserade samhällsplanerare. Vi startar med att organisera lokalavdelningen på ett årsmöte och diskuterar under lättsamma former det kommande årets aktiviteter.

Mycket välkomna!

Johan Mases Mikael Sonesson Klara Blommegård Sani Muric Maria Kromnow Oscar Lindgren

Tid: Torsdag 18 Mars, kl 18:00- ca 19.00

Plats: Drottninggatan 45, Linköping. (Lånar lokaler av Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Anmälan: Med e-post senast 10 mars till: ffs.ost@gmail.com.

Program:

18:00 Välkomna! Mingel med macka och dryck.

18:15 Årsmötesförhandlingar (enligt dagordning nedan)

18:45 Diskussion om Lokalavdelningens verksamhet

ca 19. Diskussionerna fortsätter på AfterWork.

Dagordning Årsmöte

  • §1. Val av ordförande vid mötet
  • §2. Val av sekreterare vid mötet
  • §3. Val av två justerare av mötets protokoll
  • §4. Styrelsens verksamhetsberättelse
  • §5. Val av ordförande
  • §6. Val av övriga styrelseledamöter
  • §7. Val av valberedning