Dags att betala medlemskapet i FFS / förnya prenumeration på PLAN år 2015

Det är nu dags att betala in medlemsavgifterna i Föreningen för samhällsplanering (FFS) för år 2015, respektive förnya prenumerationen på tidskriften PLAN för år 2015. Du som redan är FFS medlem kommer att få ett skriftlig brev med samma information som nedan. Vi väljer att också informera via denna informationskanal. Vi välkomnar nya medlemmar! Oavsett nya eller gamla medlemmar, ni hittar all information nedan.

Vi kan se tillbaka på ett bra föreningsår 2014, och blicka framåt mot ett nytt spännande år. Vi fortsätter vår verksamhet under år 2015 med:

 • Sex stycken nya singelnummer av vår tidskrift PLAN
 • Tio stycken nya nummer av digitala nyhetesbrevet ePLAN
 • Lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack. En helt ny lokalvdelning Östergötland startas. Nationellt årsmöte 23/4 i Stockholm.
 • En ny webbsida http://www.planering.org lanseras under våren 2015.
 • EU Projektet Special, där FFS är svensk partner, är inne i en aktiv fas
 • Vi utvecklar vår administration genom att ha anlitat företaget Konstella som nytt kansli

Medlemsavgifter/Prenumerationsavgifter för år 2015

 • Enskild medlem 395 kr
 • Familjemedlem 250 kr
 • Studerande 125 kr
 • Pensionär 295 kr
 • Prenumeration myndighet/företag: 1200 kr
 • FFS Partner: 10000 kr eller 20000 kr, se mer info på FFS webb planering.org/partner

Betalning av avgiften sker till postgiro 351522-8. Vänligen ange ert namn och medlemsnummer (ni hittar det i adressrutan på baksidan av tidskriften PLAN). Är du ny medlem så anger du bara ”Ny medlem”. Vi vill ha er betalning så snart som möjligt, dock senast den 31/3 2015. Om ni redan betalat för år 2015 ber vi er att bortse från denna information. Vill ni som företag ha en faktura så ber vi att kontakta vårt kansli , se kontaktuppgifter nedan.

Vi är tacksamma om Ni meddelar oss ändringar av adress, e-post mm, det underlättar våra utskick och kontakter. Ni är välkomna att kontakta vårt nya kansli om ni har några frågor.

Vi vill avslutningsvis uppmana er alla som medlemmar till FFS att hjälpa till att värva ytterligare medlemmar, en kollega, ditt företag eller myndighet. Ni hittar mer information om vår medlemsrekrytering på www.planering.org/plus1

Med vänliga hälsningar

Bengt Andersson, ordförande FFS                                 Mats Lindberg, kontaktperson FFS kansli

FFS kansli
11882 STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 20
Epost: kansli@planering.org
Telefon: 08-452 79 99
Webb: www.planering.org
Organisationsnummer: 802002-9057
Postgiro: 351522-8, Bankgiro: 373-0389

Annonser

PLAN nr 1 år 2015

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 1 år 2015 har skickas ut till er FFS medlemmar. Temat för detta nummer är “Processer”, både formella och informella planeringsprocesser. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här.

Ledare

Nytt & Noterat

TEMA – Processer

 • Floda – utveckling genom samverkan
 • Mellanstaden – en ny typ av förtätningsprocess
 • Framtagande av Gäves centrumplan
 • Arbetet med Region Skånes strukturbild
 • En gigantisk utmaning – strukturell förändring och stadsomvandling i Ruhrområdet
 • PBL är i ständig förändring
 • Vinster med en digital planprocess riskerar utebli
 • Processens kontext

Intervju – Martin Hedenström Ljung

Böcker och sånt

Recensioner av böckerna:

 • Hållbara hus i kallt klimat
 • Urban Express
 • Fiktionernas stad
 • Happy City

Debatt

 • Forma staden i dialog med medborgarna
 • Inflytande på medborgarnas villkor
 • Regionernas Sverige och planeringsparadoxen

FFS Information

 • Information om nytt kansli, årsmöten, mötesplatser

20150224_115349


FFS har ett nytt kansli

Föreningen för samhällsplanering (FFS) kansli har sedan år 2001 funnits hos Stockholms Universitets Kulturgeografiska institution. Lotta Wistedt och Iris Claesson har – på egen begäran – begärt entledigande från sitt kansliarbete för FFS. Lotta och Iris har gjort en stor insats för FFS över lång tid.
Vi i FFS styrelse bildde ett utskott som arbetat under år 2014 för att få fram ett nytt kansli. Utskotet har bestått av Bengt Andersson och Anna Stenlöf. Vi har adjungerat FFS tidigare kassör Lars Sundblad till utskottet, liksom Mats J Lundström, som projektledare för vårt EU projekt Special har mycket med kansliet att göra. Utöver hans långa erfarenhet som Plans redaktör. Vi har också informerat vår revisior.
Vi har:
a) Intervjuat nuvarande kansli om deras arbetsuppgifter
b) Kollat upp hur liknande föreningen som våran bedriver sina respektive kansli
c) Ställt upp kriterier för vad vi önskar
d) Kollat på olika lösningar – och funnit en vi tror på, se nedan
e) kollat referenser på detta företag / haft flera möten hos dem
Vi har hittat ett företag som vi tror på. Det heter Konstella (www.konstella.se), och ägs av Sveriges Kommuner & Landsting. De har hand om all administration kopplat till SKL:s kurser och konferenser. De är 12-15 personer. De har erfarenhet av att hjälpa ideella föreningar liknande våran bla Sveriges Kommunaltekniska Förening. De uppfyller därmed våra kriterier
– Långsiktig ägare
– Mellanstort företag dvs ej så sårbart
– Erfarenhet av liknande föreningar
– Professionella verktyg och metoder för administration
De kan handha vår post, email, telefon. De kan erbjuda lageryta för arkiv, de kan utgöra ekonomiskt stöd i form av kontering, fakturering mm. De har moderna verktyg för ekonomisystem, medlemsregister mm. De vill ha långsiktiga relationer, men korta avtal. Avtal som kan utvecklas över tid. Enligt uppgift från Sveriges Kommunaltekniska förening så är de mycket nöjda, och har enligt uppgift både kunna växa och få ned sina administrativa utgifter. Konstella ger ett mycket proffsigt intryck när vi har träffat dem.
Som ni säkert gissat redan så blir detta, en bättre men dyrare lösning för FFS. Kostnadsmässigt så handlar det om att vi går från en kostnad på ca 150 kkr till en kostnad på ca 200 kkr.
Utskottet föreslog till, och FFS styrelse beslutade, vid ett extra inkallat styrelsemöte den 19/1 att Konstella engageras som FFS nya kansli.
Det mest påtagliga för dig som medlem:
Nya kontaktupgifter, se nedan. Det mest konkreta blir att du inom kort kommer att få inbetlningsavier för år 2015 från Konstella. Med Konstella hoppas jag som ordförande att vi kan ta ytterligare ett steg i FFS utveckling, och att vi kan blir fler medlemmar och att vi får en bättre service som organisation och medlemmar.
Nya kontaktuppgifter FFS kansli:

FFS kansli
11882 STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 20
Epost: kansli@planering.org
Telefon: 08-4527999
Webb: www.planering.org
Organisationsnummer: 802002-9057
Postgiro: 351522-8, Bankgiro: 373-0389


FFS nationellt årsmöte

Föreningen för samhällsplanering (FFS) nationella årsmöte genomförs torsdag den 23/4 2015. Vi kommer att vara hos vår nya FFS+ partner Sweco som bistår med lokaler i Stockholm.
Vi kommer återkomma med upplägg, men preliminärt ser det ut på följande sätt:
10:00-12:00 Intern utbildning inom FFS avseende
a) hur använda FFS nya webb (nya webben lanseras inom kort, och kommer vara fullt utvecklad till årsmötet)
b) presentation av Konstella, vårt nya kansli, och hur vi kan nyttja deras nya förbättrade administration
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:00 Miniseminarium/Releasefest för PLAN nr 2 med tema Cykel (PLAN nr 2 kommer ca 20/4)
16:00-17:00 FFS nationellt årsmöte
17:00-19:00 Mingelaktivitet