FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 15/10: Samtal om planering och politik

Föreningen för samhällsplanering (FFS) lokalavdelningen Stockholm Mälardalen arrangerar på kvällen den 15/10 en mötesplats om planering och politik.

En mötesplats som sluter an till FFS tidskrift PLAN:s senaste temanummer 4 om planering och politik.

Hur möter vi de planeringsutmaningar kommuner och regionen står inför? Den kraftigt växande befolkningen i regionen ställer krav på utbyggnad av infrastruktur och transporter, en mångfald av bostäder som tillfredsställer olika individers behov och ett attraktivt, tryggt och hållbart samhälle. Vad betyder de senaste årens förändringari plan-, mark och bygglagstiftning? Och vad betyder valresultatet för samhällsplaneringen i Stockholm-Mälarregionen?

Medverkande: Anna Eklund, planeringschef i Nynäshamns kommun och Anders Hallmén, planeringschef i Sollentuna kommun, Ann-Christin Larsson Frickner (C), kom­munstyrelseledamot i Upplands Väsby och ordförande i Miljö- och planutskottet i Upplands Väsby, Erik Langby (M), ordförande i Kommunförbundet Stockholms län, Nanna Wikholm (S), landstingsråd Stockholms läns landsting och vice ordförande i landstingets Tillväxt och regionplaneringsutskott och Magnus Johansson (MP), kommunalråd i Eskilstuna och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Moderator är Carl-Johan Engström, FFS tidigare ordförande och senior forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Tid: Onsdagen den 15 oktober 17.30-20.00. Mingel med öl och macka från 17.00

Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.

Mötesplatsen är kostnadsfri. Anmälan obligatorisk, senast 13 oktober till: katarina.fehler@uppsala.se

Välkommen!

 

Annonser

PLAN nr 4 ”Planeringens politik”

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 4 år 2014 har skickas ut till er FFS medlemmar. Temat för detta nummer är “Planeringens politik”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här. Ni kommer då också få årets tidigare nummer av PLAN direkt till er, utöver övriga medlemsförmåner som exempelvis vårt elektroniska nyhetsbrev ePLAN. Innehåll och författare i nr 4:

Ledare

Nytt & Noterat

Aktuell plan

 • Polstjärnan, Göteborg

Tema Planeringens politik

Temat består av frågor till och svar från riksdagspartierna, samt efterföljande kommentar kring svaren på respektive tema. Temaområden och kommentatorer:

 • PBL och planeringssytemet. Kommentar av Gösta Blucher
 • Jämställdhet och jämlikhet. Kommentar av Gunnel Forsberg
 • Bostäder. Kommentar av Tobias Olsson
 • Landsbygdsutveckling. Kommentar av Josefina Syssner
 • Vård och omsorg. Kommentar av Kerstin Kärnekull
 • Barn och skola. Kommentar av Suzanne de Laval
 • Transportinfrastruktur. Kommentar av Karolina Isaksson
 • Arbetsplatser och handel. Kommentar av Sandra Zätterström

Intervju

 • Björn Bergman, VD Svenska stadskärnor

Recension av böcker

 • Ola Anderssons Hitta hem recenceras av Emy Lanemo
 • Tyke Tykessons Hus i Malmö – en arkitekturguide, recenceras av Björn Ekelund
 • SR P1 Sommar recenceras av Fredrik Reinius

Debatt

 • Som det vore krig, om ett svenskt kulturarv i fritt fall. Peter Sörensen

PLAN nr 4 2014_Justerad