Konstnären David Molanders urbana anatomi

Konstnären David Molander fokuserar på stadsrummet i sin konst, ofta presenterad i form av fotocollage, och är för närvarande aktuell både som mottagare av Beckers konstnärsstipendium och en utställning på Färgfabriken i Stockholm.

David Molander tog sin examen på Fotohögskolan i Göteborg 2010 efter att ha studerat film och fotografi på Harvard University i Boston. Efter sin examen har Molander haft åtskilliga utställningar både nationellt och internationellt. Hans svenska genombrott kom 2010 med verket Slussen som är en del av hans serie En urban anatomi. Under ett års tid fotograferade han den trafikerade stadsdelen från olika perspektiv för att sedan sammanfoga vyerna bit för bit. Verket kom att betraktas som en del i den pågående debatten om Slussens framtid.

david molander_1

Ett utsnitt ur David Molanders sammansatta bild av Slussen (2010). Foto: David Molander

David Molander tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2014 – som i år utdelas för tjugoåttonde året i följd – för att han genom fotografi, filmcollage och animation lyckas blanda en historisk analys med innovativ ny teknik och i denna mix lyfta fram både den poetiska stillhet och brutala verklighet som präglar det moderna stadsrummets kyliga rationalitet och komplexa kaos.

david molander_2

Ett utsnitt ur David Molanders High Rise, 2012. Foto: David Molander

Juryns motivering:

David Molanders arbeten präglas av en tydlig vilja att förstå stadsrummet, hur det fungerar och varför det ser ut som det gör. Redan tidigt i sina fotostudier började han undersöka urbana miljöer utifrån specifikt utvalda aspekter. Hans strävan tycks vara att ringa in kärnan i stadens urbanitet, där alla delar i en bestämd miljö avbildas, sätts samman i nya konstellationer för att öka synligheten och därmed förståelsen. Den dagliga närheten till miljöerna gör oss blinda men Molander vill med sina bilder få oss att återupptäcka deras ursprungliga funktion, paradoxala karaktär och dolda strukturer. Han använder foto, filmcollage och animationer för att samla en mängd information som sedan blir delar i en genomträngande tolkning präglad av både uppdelning och förtätning. I mötet mellan arkitektur, broar, gator och mänskligt interagerande uppstår både skimrande vackra miljöer och tragisk misär. Med olika motsatspar som styrande princip konfronterar Molander delar i staden som i foton, rörliga bilder och collage får en närapå skulptural presentationsform.

detalj2 fountain les 2013

Ett utsnitt ur David Molanders Fountain LES, 2013. Foto: David Molander

David Molander har även skrivit en essä ”Att finna stadens centrum” som publicerats i tidskriften Nya Argus och finns att läsa här.

Annonser

FFS Sthlm Mälar: Mötesplats och lokalt årsmöte 27/2

Den 27/2 arrangerar FFS Stockholm Mälardalen en kombinerad mötesplats och lokalt årsmöte. Vi gör det tillsammans med PLAN:s redaktion.

Mötesplats 27/2 2014 ”Releasefest PLAN nr 1 år 2014”

Den 27/2 arrangerar vi en releasefest för PLAN nr 1 år 2014, som arrangeras samma dag som PLAN kommer ut. Kom och träffa PLAN:s nya redaktion och hör hur de arbetar med PLAN och vad de har för ambitioner kring temanummer mm under 2014. Hör en av artikelförfattarna presentera sin artikel i PLAN nr 1 år 2014.

Datum: 27/2

Tid: Mingel 16:30-17:00, Presentationer kl 17-18

Plats: Sweco, Stockholm

Adress: Gjörwellsgatan 22

Lokal: Stora hörsalen

Anmälan: Inget krav på anmälan med skicka gärna ett email om du avser komma till bengt_e_a@live.se, så kan vi lättare beräkna inköp.

Lokalt årsmöte 27/2 2014 kl 18:00

Den 27/2 kl 18:00 arrangeras FFS Stockholm Mälardalens lokala årsmöte. Årsmöteshandlingar inför årsmötet kommer att kunna laddas ned här den 20/2.

Datum: 27/2

Tid: 18:00

Plats: Sweco, Stockholm

Adress: Gjörwellsgatan 22

Lokal: Stora hörsalen

plan2013-5-6