Idag släppte FFS en bok om planering och hållbar stadsuteckling i Sverige – på engelska!

Tidskriften PLAN och Föreningen för Samhällsplanering (FFS) har tidigare gett ut en engelskspråkig bok om svensk planering. Den senaste är från 2001 och nu är det dags för en ny bok som visar och förklarar samhällsplanering i Sverige idag.

Boken ger en översikt över aktuella tendenser i svensk samhällsplanering i vid bemärkelse. Titeln ”Planning and Sustainable Urban Development in Sweden” anger färdriktningen. Boken behandlar såväl det svenska planeringssystemet som projekt och processer på nationell, regional och lokal nivå och som bidrar till en hållbar stads- och samhällsutveckling i Sverige. Artiklarna skrivs av ett stort antal praktiker och forskare med god inblick inom dagens samhällsplanering.

Boken utkom idag den 14/5 vilket firades genom ett speciellt seminarium.  

2013-planbok-omslag

Vem har nytta av boken?

Boken passar utmärkt som:

• introduktion till svensk planering och stadsbyggande för internationella samarbetspartners

• gåva till utländska gäster eller vid utlandsbesök

• konferensmaterial vid internationella möten

• kurslitteratur vid högskolor och fortbildning

Innehåll

För innehållsförteckning, se vårt informationsblad.

Beställning för företag och organisationer

Ordinarie pris är 250 kr inkl moms. Vid beställning av minst 25 exemplar är priset 200 kr inkl moms. Ytterligare rabatt kan erhållas vid förhandsbeställning över 100 exemplar. Frakt tillkommer på ovanstående priser. Betalning sker mot faktura.

Företag och organisationer beställer boken genom Föreningen för Samhällsplanerings kansli: forkop@planering.org

I beställningen behöver vi följande information: Beställarens namn, fakturaadress, telefonnummer, e-post samt leveransadress/gatuadress om annan än fakturaadressen. 

Specialpris för FFS-medlemmar

Medlemmar i Föreningen för Samhällsplanering erbjudas att köpa boken till ett rabatterat pris vid beställning i samband med betalning av medlemsavgiften för 2013. Du betalar då 200 kronor inklusive frakt (150 kronor + 50 kronor fraktkostnad).

Enklast beställer du genom att lägga på 200 kronor på medlemsavgiften. Medlemsavi har du fått med posten. Är du ännu inte medlem, bli det här!

Annonser

Välkomna till FFS bokrelease 14 maj

Den 14 maj kl 16:00- 18:00 på KTH i Stockholm lanserar Föreningen för Samhällsplanering (FFS) sin nya bok ”Planning and Sustainable Urban Development in Sweden” Boken omfattar totalt över 300 sidor. I 16 kapitel förklaras bakgrunden till, innehållet i samt konsekvenserna av det svenska planeringssystemet. Dessutom presenteras 16 hållbara planeringsprojekt från olika delar av Sverige. FFS har även tidigare gett ut engelskspråkiga böcker om svensk planering, den senaste från 2001. På mångas begäran finns nu en aktuell och uppdaterad bok finns nu en aktuell och uppdaterad bok, som ger icke-svenska planerare och planerings-intresserade en introduktion till svensk samhällsplanering och stadsbyggande. Boken kommer direkt från tryckeriet och kommer att finnas till försäljning på plats (kontanter). Bokreleasen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade.  Välkommen!

Upplägg 14 maj

  • Charlotta Fredriksson: Presentation av FFS nya bok Planning and Sustainable Urban Development in Sweden
  • Gösta Blücher: Maktförskjutningar i svensk planlagstiftning – då och nu
  • Mats Johan Lundström: Maktförskjutningar i brittisk planlagstiftning
  • Ulf Ranhagen: Kunskapsexport och internationell planeringssamverkan
  • Malin Marntell: Hållbarhetscertifiering av svenska stadsdelar (BREEAM Communities)
  • Diskussion + mingel med dryck och tilltugg.

Datum, tid, plats och lokal

Datum: Tisdag 14 maj
Tid: klockan 16-18
Plats: KTH, Stockholm, Drottning Kristinas väg 30
Lokal: L51 (L-huset)

ffs-bok-2012