FFS nya e-PLAN har skickats per epost

FFS har fått en ny informationskanal – det nystartade nyhetsbrev e-PLAN! Nyhetsbrevet e-PLAN skickades för första gången ut nu i veckan. Om du är FFS-medlem men inte har fått e-PLAN bör du på en gång kontakta kansliet, så att vi får din korrekta mail-adress. I medlemsregistret saknas e-postadress för ett antal medlemmar. Det har också visat sig att vissa e-postadresser är felaktiga och returnerar e-PLAN.

Tanken med e-PLAN är ett nyhetsbrev som ska samla aktuell föreningsinformation, samhällsplaneringsrelaterade notiser och länktips, d.v.s. omvärldsbevakning, samt ge utrymme för platsannonsering. Nyhetsbrevet utgör ett mer aktualitetsbetonat komplement till föreningens tidskrift PLAN, som även framgent kommer utgöra stommen i föreningens kommunikation. Nyhetsbrevet kommer att skickas per epost enbart till de som är medlemmar i FFS, för att på så sätt öka medlemsnyttan. Vår webb, blogg och facebooksida kommer dock även fortsättningsvis att vara öppna för alla intresserade dvs oavsett om man är eller inte är  FFS medlem.

Under hösten och vintern provar vi oss fram. Har du frågor, idéer eller önskar annonsera är du välkommen att kontakta redaktionen på eplan@planering.org

Annonser

Stöd FFS – Bli partner!

Föreningen för Samhällsplanering – FFS – är en viktig aktör för planeringens och stadsutvecklingens förnyelse. Vi är en ideell, politiskt oberoende organisation som sprider kunskap, väcker debatt och skapar möten mellan samhällsplaneringens olika aktörer. Vi utökar nu exponeringen i våra olika medier och vill därför erbjuda fler företag och organisationer att bli våra samarbetspartners. Genom att vara synlig i våra fora når man professionella planerare, politiker, företagare, forskare och studerande inom samhällsplaneringens breda spektra. Vårt koncept – som vi hoppas är intressant för Er – kallar vi FFS Partner.

Utmaningar för svensk samhällsplanering

Svensk samhällsplanering står inför stora och nya utmaningar. Hur möter vi en ökande internationalisering med skarpare konkurrens mellan regioner? Hur ska ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling hanteras i praktiken? Vad betyder dessa och andra utmaningar för samhällsplaneringen och dess aktörer?

Föreningen för samhällsplanering

Föreningen för Samhällsplanering – FFS – är organisationen för den som har intresse av planeringen för framtidens boende och arbete, infrastruktur, miljö, lokal- och regional utveckling samt stadsbyggnad. Vi finns för den som vill vara i framkant och möta framtidens utmaningar.

FFS bildades 1947 i samband med att Sverige fick en ny lagstiftning för planering och bostadspolitik. FFS arbetar nationellt och regionalt. Vi driver frågor om professionell utveckling. Vi arrangerar mötesplatser, studieresor och andra aktiviteter. Föreningen arbetar genom sex lokalavdelningar, tidskriften PLAN och digitalt med hemsida, blogg, nyhetsbrev mm. Vi är idag cirka 1 000 aktiva planerare i föreningens medlemskap men vi når ut till betydligt fler genom alla våra aktiviteter.

FFS Partner Plus (max 4 per år), 20000 kr/år

Följande ingår:

 • Logotyp plus länk på http://www.planering.org och på Planeringsbloggen
 • Logotyp på PLAN:s föreningssida i varje nummer
 • En helsidesannons på PLAN:s baksida
 • Fem prenumerationer på PLAN
 • Ett exemplar av Plan International
 • God exponering av platsannonser i e-PLAN som lanseras år 2013

FFS Partner, 10000 kr/år

Följande ingår:

 • Logotyp plus länk på http://www.planering.org och på Planeringsbloggen
 • En halvsidesannons i PLAN
 • Två prenumerationer på PLAN
 • Ett exemplar av Plan International
 • God exponering av platsannonser i e-PLAN som lanseras år 2013

Intresserad av att bli FFS PARTNER?

Kontakta vårt kansli för information
E-post: partner@planering.org
Telefon: 076-418 78 99
Webb: www.planering.org
Webblänk, direkt till information på FFS webb finns här.


EUROPAN 12 – Urval av svenska tävlingstomter under hösten

Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år. Europan är en av världens största arkitekttävlingar, med cirka 2000 tävlande i 17 europeiska länder. Vi har uppmärksammat tävlingen här på planeringsbloggen förut, se inlägg om vinnarna Europan 2011 här,  och ny startar en ny omgång, EUROPAN 12.

Europan 12: ADAPTABLE CITY

Hur skall en stads identitet bevaras när dess funktioner ändras? Hur kan det tillfälliga samverka med det varaktiga? Går det att stärka städers motståndskraft mot plötsliga förändringar? Under EUROPAN 12 med temat ADAPTABLE CITY kommer själva tiden att utforskas. Vilket inflytande har den på staden, och hur kan vi använda detta till att skapa bättre städer?

Fyra svenska tävlingstomter väljs ut under hösten 2012

EUROPAN 12 är nu under planering. Sveriges Arkitekter är nationell huvudman. Europan Sverige inbjuder kommuner och utvecklare att presentera förslag till svenska tävlingsområden. Fyra tomter kommer att väljas ut under hösten 2012. Vill ni vara med?

Europan tillhandahåller hela arrangemanget för en arkitekttävling. De sammanställer programmet, de utlyser och marknadsför tävlingen internationellt, de handhar alla tävlande och tävlingsförslag, arrangerar juryförfarandet och står för prisutdelning. Avgiften för deltagande tomter är 950 000 kronor, som kan delas upp på tre budgetår.

Mer information

Mer information finns på Europan svenska webbsida .