PLAN nr 1 år 2012 är på ingång

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 1 år 2012 är på ingång, kommer att distribueras till alla medlemmar i början av april. Temat för detta nummer är “gestaltning”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni som redan är medlemmar kommer att samtidigt med PLAN nr 1 få era inbetlningskort för år 2012.

Innehållsförteckning PLAN nr 1 år 2012
Nytt och Noterat
Ledare: Kommunikatör, inspiratör, förhandlare …

Tema Gestaltning
Introduktion • Mats Johan Lundström
Vad är Landscape Urbanism? • Thorbjörn Andersson
Att ta vara på ljuset – klimatsmart stadsplanering • Bengt Sundborg
Trafikplanering med stadskvaliteter • Anna-Johanna Klasander & Lina Gudmundsson
Offentliga miljöer behöver medveten gestaltning • Maria Håkansson med flera
coLAB City och rummets innovativa kapacitet • Caroline Dahl & Per-Johan Dahl

Aktuell plan: Estö, Nynäshamn
Vilken betydelse har miljön för trygghet och säkerhet i Stockholms tunnelbana? • Vania Ceccato
Planering i landsbygder – en framtidsfråga också för städer • Landsbygdsnätverket
English Abstracts

Annonser

FFS och TCAP ser på möjligheterna att samverka i ett EU projekt om hållbar energi och rumslig planering

Den engelska motsvarigheten till FFS, Town and Country Planning Association (TCAP), har bjudit in FFS att var med i en EU-ansökan som handlar om att sprida kunskaper och goda erfarenheter om hur man kan integrera frågor rörande hållbar energi i den rumsliga planeringen.

En arbetsgrupp har tillsatts enligt styrelsebeslut och diskussioner pågår med TCAP och andra medverkande europeiska planeringsorganisationer för att utveckla ansökan som ska vara inne i början av maj.

Intresserade kan höra av sig till  mats.lundstrom@abe.kth.se


Dokumentation från FFS och KTH gemensamma mötesplats om ”Planerarrollen” den 14 mars 2012

Mycket av vårt fokus den senaste tiden har legat på att genomföra FFS och KTH Stadsbyggnadsakademins gemensamma mötesplats på eftermiddagen den 14 mars 2012. En mötesplats med temat ”Planerarrollen – Detta måste framtidens planerare kunna”. Denna fokusering har samtidigt inneburit att vi inte orkat med att publicera lika många blogginlägg som normalt. Vi hoppas att nu komma gång igen och gör det med ett inlägg med dokumentation från mötesplatsen.

Dokumentation i form av referat
Vi kommer att skriva ihop ett samlat referat från mötesplatsen. Detta är dock ännu inte klart. Tanken är att detta referat också ska kunna publiceras i FFS tidskrift PLAN nr 2-3 2012 som kommer ut i juni.

Dokumentation i form av OH-bilder
Vi har fått tillstånd av ett antal av de talare som gjorde presentationer den 14 mars att också publicera deras OH-bilder. Dessa finns att tillgå på FFS webbsida.

Dokumentation i form av film
Vi gjorde i samband med denna mötesplats ett sent försök att också dokumentera mötesplatsen på film. Tyvärr så fick vi inte den kvalitet på ljud och bild som vi hade hoppats. Vi har ändå valt att lägga ut denna som en del av dokumentationen. Finns att tillgå här.

Dokumentation i form av foton
Vi tog också ett antal foton i samband med mötesplatsen. Några av dessa finns nedan.

Susanne Ingo, Trafikverket var en av dem som talade vid mötesplatsen.

Paneldebatt mellan Kristina Grange, KTH; Hans Ekström politiker (s), Riksdagen;
Suanne Ingo, Trafikverket, Ylva Löf, Göteborgsregionen

Mingel i paus och efteråt, KTH bjöd på vin och FFS bjöd på frukt.