Planerarroll i förändring – Detta måste framtidens planerare kunna! FFS Mötesplats och årsmöte

Föreningen för Samhällsplanering håller årsmöte den 14 mars 2012 kl 17 i sal K1, KTH, Stockholm. I anslutning till årsmötet anordnar FFS Stockholm-Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademin en eftermiddag kring planerarrollen kl 13 – 17 – öppen och kostnadsfri för alla intresserade. Välkomna!


Planering och planerarroll i förändring
Svensk välfärdspolitik har präglats av en stark tilltro till en reglerad ekonomi och en omfattande offentlig sektor. Det har i sin tur bidragit till ett stort förtroende för planerarens expertkunskap. Men medan flera sektorer inom den offentliga sektorn under senare årtionden har genomgått omstruktureringar för att möta samhällets nya krav, präglas planeringsfältet av en gradvis vittring av handlingskraft, kompetens och tillit. Resultatet är att den svenska planeraren idag står dåligt utrustad för att hantera allt mer komplexa utmaningar om ett hållbart samhälls- och stadsbyggande.

Globalisering och en avreglerad finansmarknad ledde i Sverige till finanskrisen i början av 1990-talet, med bantad offentlig sektor, avreglerad bostadsmarknad och med valfrihetsreformer inom välfärdssektorn. Efter finanskrisen 2008, pågående eurokris och klimatkris samt permanentning av arbetslöshet på höga nivåer framstår ett nytt förhållningssätt som nödvändigt. Kapitalism 4.0 är ett av de nya begrepp som försöker fånga vikten av ansvarstagande företag och banker, om medveten omställning till miljövänlig teknik, villkoren för offentligfinansierad vård och omsorg, renässans för stadsutveckling etc.

Mötesplatsens fokus & frågeställningar
Hur kan den svenska planerarrollen, både inom offentlig och privat regi, utvecklas för att både säkra demokrati och skapa förutsättningar för hållbar utveckling och därigenom bidra till en fortsatt hållbar välfärdsutveckling? Vad innefattar planerarrollen? Har rollen för planerare förändrats över tiden? På vilket sätt? Och kommer rollen för planerare att ytterligare förändras? Hur bör planeraren utbildas, inför och under sin yrkestid?

Program
13:00 Inledning: Bengt Andersson, FFS & Anna Hult, KTH Stadsbyggnadsakademin

13:15 Introduktion: Samhällsplaneringens utveckling. Carl-Johan Engström, KTH/FFS

13:30 Planerarrollen: Hans Gillgren, Gillark & Katarina Fredrika, WWACE

14:00 Internationellt perspektiv på planerarrollen: Tina Grange, KTH & Lukas Smas, Nordregio

14:30 Fruktpaus

15:00 Olika perspektiv:
Staten: Susanne Ingo, Trafikverket
Regionen: Ylva Löf, Göteborgsregionen
Kommunen: Fredrik Legeby, Stockholm stad
Politikern: Hans Ekström (s), Riksdagen
Konsulten: Magnus Dahlström, Atkins Sverige AB
Bygg- och fastighetsföretaget: Nancy Mattsson, Skanska AB
Näringslivet: Lars Wiight, IBM

16:00 Paneldebatt: Hans Ekström, Nancy Mattsson, Ylva Löf, Susanne Ingo, Tina Grange.

16:30 Mingel

17:00 Föreningen för Samhällsplanerings årsmöte

Praktisk information och anmälan
Mötesplatsen är öppen och kostnadsfri för alla intresserade och ordnas i anslutning till FFS årsmöte (som följer på mötesplatsen klockan 17). Det krävs ingen anmälan, men skicka gärna e-post så vi kan planera inköp: ffs.stockholm@planering.org

Mötesplatsen äger rum onsdagen den 14 mars kl 13-17 i samlingslokalen K1 på KTH, Teknikringen 56, entréplan.  Närmaste tunnelbanestation är Tekniska Högskolan, varifrån det är ca 8-10 minuters promenadväg. Lokalen rymmer 120 personer. Välkommen!

Arrangemanget är ett samarbete mellan Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademin.

Annonser

FFS Sydöstra Sverige Årsmöte och Föredrag “Det kolniala arvet och framtiden – planeringens roll i Kenya och Singapore” 1/3 2012

Föreningen för Samhällsplanering i Region Sydost – Blekinge, Kalmar, Kronoberg – Bjuder in medlemmar och övriga intresserade till årsmöte och föredrag torsdag den 1 mars 2012 i Blekinge Tekniska Högskolan.

FÖREDRAG: DET KOLONIALA ARVET OCH FRAMTIDEN – PLANERINGENS ROLL I KENYA OCH SINGAPORE

Föredrag av Susana Pesce (Gisprocess AB) och

Eric Markus (Blekinge Tekniska Högskola)

Både Kenya och Singapore blev självständiga stater på 1960-talet efter en lång period som brittiska kolonier och har sedan självständigheten utvecklats i olika riktning. Föredragshållarna presenterar och diskuterar hur planering och styrning av markanvändning utvecklats i dessa två länder. Hur stort är det koloniala arvet i planeringssystemen? Vilken roll och status har planering idag? Hur ser man på framtiden – och vilken betydelse har styrning av markanvändning för landets framtida utveckling? Presentationen följs av en öppen diskussion.

Datum: 1 mars

Tid: kl 18.30 – ca 20.00

Plats: Ateljén, Hus C, Plan 5, Blekinge Tekniska Högskola, Avd. för Fysisk Planering, Valhallavägen 1, Karlskrona

Föredraget är kostnadsfritt och föregås av fika samt årsmöte för FFS Sydost dit alla – medlemmar såväl som icke-medlemmar – är välkomna. Föreningen bjuder alla som anmäler deltagande senast 24 februari på smörgås och fika. Anmäl dig per e-post till susana@gisprocess.com

ANMÄLAN
Föreningen bjuder alla som anmäler deltagande senast 24 februari på smörgås och fika. Anmäl dig per e-post till susana@gisprocess.com

För mer information,
se FFS Sydöstra Sveriges hemsida


FFS Västra Sverige Årsmöte och Snick-Snack ”Stationens betydelse för stadsutvecklingen” 23/2 2012

FFS Västra Sverige bjuder in till årsmöte samt genomför därefter Snick-Snack på temat ”Stationens betydelse för stadsutvecklingen”.

Talare:
Urban Hammarlund, Jernhusen, föreläser på temat ”Centralstationen mitt i händelsernas centrum”.

Aram Bakerson, ÅF-Infrastructure AB talar med rubriken ”Stationen som en generator för kollektivresandet”.

Datum & Tid:
Torsdagen 23 februari kl 17.00 – 20.00 (inkl. årsmöte)

Plats:
ÅF, Kvarnbergsgatan 2

Mat:
Mat och dricka beställs i samband med anmälan – bindande! Föreningen bjuder medlemmar på mat, övriga betalar 60 kr. Beskriv eventuella preferenser. Anmäl Dig snarast på ffs.vast@gmail.com !

Mer information
För mer information och årsmöteshandlingar, se FFS Västra Sveriges hemsida


Ai Weiwei om Peking: En mardrömsstad

I det förra blogginlägget uppmärksammade vi att den kinesiske konstnären, arkitekten, designer och aktivisten Ai Weiwei ställer ut på konsthallen Magasin 3 i Stockholm under våren 2012. Vi följer upp detta blogginlägg med att publicera en text om staden Peking som Ai Weiwei skrev i höstas på webbsidan The Daily Beast. För den som vill läsa orginaltexten på engelska så finns den här. Annars så finns en enklare översättning nedan.

Beijing är två städer. En är av makt och pengar. Folk bryr sig inte vem deras grannar är, att de inte litar på dig. Den andra staden är en av desperation. Jag ser människor på bussar, och jag ser i deras ögon, att de saknar hopp. De kan inte ens föreställa sig att de ska kunna köpa ett hus. De kommer från mycket fattiga byar där de aldrig har sett el eller toalettpapper.

Varje år har miljontals kommit till Peking för att bygga sina broar, vägar och hus. Varje år bygger de ett Peking som motsvarar storleken på staden år 1949. De är Pekings slavar. De okuperar Pekings struktur, som de förstör genom att fortsätta att expandera. Vem äger husen? De som tillhör regeringen, kolcheferna, cheferna för stora företag. De kommer till Peking för att ge gåvor, vilket får till följd att restauranger, karaokesalonger blir mycket rika.

Peking säger till utlänningar att de kan förstå staden, att vi har samma sorts byggnader: Fågelboet, CCTV tornet. Tjänstemän som bär kostym och slips säger att vi är desamma, att vi kan göra affärer. Men de förnekar oss grundläggande rättigheter. Du kommer att se invandrarnas skolorna stängda. Du kommer att se sjukhus där de ger patienterna stygn, och när patienterna inte har några pengar då dras stygnen ut. Det är en stad av våld.

Stillbild från Ai Weiweis videoverk ”Chang ´an Boulevard” som ingår i Magasin 3 utställning. 

Det värsta med Peking är att man aldrig kan lita på rättsväsendet. Utan förtroende kan du identifiera någonting, det är som en sandstorm. Du ser dig inte som en del av staden, det finns inga platser som du relaterar till, som du älskar att gå till. Inga platser område med det där speciella ljuset. Du har inget minne av något material, textur, form. Allt är i ständig förändring, enligt någon annans vilja, någon annans makt.

För att kunna utforma Beijing, måste du låta staden ha utrymmen för olika intressen, så att människor kan samexistera, så att det finns en hel kropp för samhället. En stad är en plats som kan erbjuda maximal frihet. Annars är den ofullständig.

Jag känner mig ledsen att säga att jag ingte har någon favoritplats i Peking. Jag har inte för avsikt att gå någonstans i staden.Platser är så enkla. Du vill inte titta på en person som går förbi, eftersom du vet exakt vad som finns på hans sinne. Ingen nyfikenhet. Och ingen kommer att argumentera med eller mot dig.

Ingen av min konst representerar Peking. Fågelboet? Jag tänker aldrig på det. Efter OS pratar folk inte om det, eftersom de olympiska spelen inte gav någon glädje till folket.

Stillbild från Ai Weiweis videoverk ”Chang ´an Boulevard” som ingår i Magasin 3 utställning.

Det finns positiva till Peking. Människor ger skaffar fortfarande barn. Det finns några fina parker. Förra veckan gick jag i en, och några människor kom fram till mig och gav mig tummen upp eller klappade mig på axeln. Varför måste de göra det på ett sådant hemlighetsfullt sätt? Ingen är villig att tala ut. Vad väntar de på? De säger alltid: ”Weiwei, lämna nationen, tack.” Eller ”leva längre och se dem dö.” Antingen lämna, eller ha tålamod och se hur de dör. Jag vet inte vad jag ska göra.

Min prövning fick mig att förstå att på den här fabriken finns det många dolda ställen där de sätter människor utan identitet. Utan namn, bara ett nummer. De bryr sig inte vart du går, vilka brott du begått. Att de ser dig eller att de inte ser dig, gör inte den minsta skillnad. Det finns tusentals platser som denna. Endast din familj ropar att du saknas. Men du kan inte få svar från myndigheter eller tjänstemän, eller till och med från den högsta nivå, från domstolen, polisen eller chefen för nationen. Min fru har gjort den här typen av framställningar varje dag, och ringt till polisstationen. Var är min man? Tala bara om för mig, var min man är. Det finns inget papper, ingen information.

Stillbild från Ai Weiweis videoverk ”Chang ´an Boulevard” som ingår i Magasin 3 utställning.

Den starkaste karaktären av dessa utrymmen är att de helt är avskurna från ditt minne eller något du är bekant med. Du är i total isolering. Och du vet inte hur länge du ska vara där, men att du verkligen tror att de kan göra något för dig. Det finns inget sätt att ens ifrågasätta dem. Du är inte skyddad av någonting. Varför är jag här? Ditt sinne får en mycket osäker tid. Du blir som galen. Det är väldigt svårt för vem som helst. Även för människor som har starka övertygelser.

Denna stad är inte en för människor eller byggnader eller gator, utan en för din mentala struktur. Om vi ​​minns vad Kafka skriver om sitt slott, får vi en känsla av det. Städer är verkligen ett psykiskt tillstånd. Peking är en mardröm. En konstant mardröm.


Ai Weiwei – konstnär, arkitekt, designer, aktivist. Se hans pågående utställning på Stockholms Magasin 3!

Vi rekommenderar ett besök på konsthallen Magasin 3 i Stockholms frihamn för att ta del av den kinesiske konstnären Ai Weiweis pågående utställning. Ai Weiweis konstnärskap och aktivism, inte sällan, riktar ofta en stark kritik mot sitt eget hemlands regim. Denna kritik har gjort att han misshandlats, blivit fängslad, tvingats betala enorma bötesbelopp och för närvarande lever instängd utan möjlighet att få lämna sitt eget land eller att kommunicera med omvärlden. Ai Weiwei arbetar även som arkitekt och i hans konst har han ofta fokus på stadens utveckling och inte sällan särskilt avseende hans egen hemstad Beijing

Om konsthallen Magasin 3
Magasin 3 i Stockholm är en privat konsthall inriktad mot samtidskonst som i år fyller 25 år. Målsättningen för konsthallen har varit att stödja konstnärlig verksamhet och aktivt medverka i vårt samhälle genom att introducera och presentera konstnärskap. Ofta har Magasin 3 skapat möjligheter för utställande konstnärer att producera nya verk, de verken utgör kärnan i konstsamlingen som totalt består av nästan 600 verk. Sedan starten finns verksamheten i ett av de gamla lagerhusen från 1930 i Stockholms frihamn med en utställningsyta på cirka 1500 kvm. ”Hard to find, easy to love” som de själva beskriver det i sin reklam.

Magasin 3:s lokaler finns i Stockholms frihamn.

Utställning med kinesiske konstnären Ai Weiwei på Magasin 3
Den kinesiske konstnären Ai Weiwei presenteras i sin första utställning i Sverige på Magasin 3 under våren 2012. Utställningen pågår 3 februari – 10 juni. Ambitionen är att presentera Ai Weiwei för den svenska publiken och att göra hans röst hörd i Stockholm. Det sker dels genom utställningen men också genom olika samtal under våren samt inte minst via Magasin 3 webbsida. I utställningen finns också ett flertal böcker i en särskild läshörna. Tyvärr har inte Magasin 3 kunnat, som de tidigare ofta gjort, låta den aktuella konstnären göra något specialdesignat verk för magasinslokalerna i Stockholm – eftersom Ai Weiwei för närvarande har reseförbud. Däremot så mötte Magasin 3:s intendent Tessa Praun konstnären Ai Weiwei hösten 2010 i Peking för att tillsammans påbörja arbetet med utställningen. I samband med vernissaget så hade de också en konversation via Skype, trots att han egentligen är förbjuden att kommunicera med omvärlden.

Utanför Magasin 3, reklam för utställningen med Ai Weiwei 

Ai Weiwei – kort biografi
Ai Weiwei föddes 1957 och är son till poeten Ai Qing och konstnären Gao Ying. Familjen straffades samma år 1957, när en av faderns dikter tolkades som kritik mot ledaren Mao Zedong. Familjen tvingades att flytta från Beijing ut på landsbygden, där de levde i ett slags arbetsläger. Först år 1975 kunde familjen återvända till Beijing. Uppväxten under mycket svåra förhållanden har helt naturligt haft en stor inverkan på Ai Weiweis konstnärskap. Ai Weiwei utbildade sig på Beijings filmskola 1977-1981, och deltog i konstnärliga protester mot den kinesiska regimen i slutet av sina studier och dömdes till femton års fängelse men fick, efter påtryckningar från USA, lov att lämna landet. Därefter levde han i New York i en slags exil i perioden 1981-1993, där han gjorde sin första utställningar. Ai Weiwei återvände till Kina 1993, efter det att fadern blivit allvarligt sjuk och har levt i Beijing sedan dess. Ai Weiwei har drivit flera kampanjer för yttrandefrihet och mot korruption i Kina.  I april 2011 greps Ai Weiwei på Beijings flygplats, sattes i fängsligt förvar och var under 81 dagar arresterad på okänd ort. Detta ledde till en omfattande internationell protestkampanj. Han frigavs i juni 2011, men med reseförbud från Peking och med förbud att kommunicera över Internet. Ai Weiwei räknas sedan många år som en av de mäktigaste personerna inom konstvärlden.

Ai Weiwei – även arkitekt
År 1999 ritade Ai Weiwei sitt eget ateljé- och bostadshus i Peking. Året efter ritade han också lokalerna för sitt galleri China Art Archives and Warehouse (CAAW) i samma område. Han grundade 2003 formgivnings- och arkitektfirman Beijing FAKE Cultural Development som har ett 20 tal anställda och har ritat en mängd områden, byggnader mm. Han anlitades bl.a som konstnärlig konsult i samband med ritandet av den olympiska huvudbyggnaden det sk Fågelboet, även om han han i efterhand kritiserat det olympiska arrangemanget.

Olympiska stadium i Beijing, det sk fågelboet, där Ai Weiwei var involverad som konstnärlig konsult

Ai Weiwei konst – några nedlslag med särskilt fokus på stad och stadstveckling
Utställningen är mycket stark och innehåller ett flertal olika verk. Ai Weiweis konst utgår ofta ifrån den kinesiska förrevolutionära historien, dess kultur och hantverk. Han använder gärna ikoniska föremål med stort kulturellt eller symboliskt värde för kineser och hanterar dem sedan medvetet utan hänsyn till deras värde eller ursprungliga funktion. Verken kan ses som kommentarer till den maoistiska kulturrevolutionens förakt för det förgångna men även som ett sätt för Ai Weiwei att göra upp med konventionella uppfattningar om och värderingar av kultur. De för utställningen valda verken kretsar alla kring Kinas plats i världen, massproduktion och global varuhandel.

En världskarta utskuren i bomull, så högt staplad att den skulle falla omkull om man la på fler lager. Produktionen av bomullslagren gjord i en av de kinsesiska städer som idag exporterar mest kläder till övriga världen, ”Made in China”.  

Vi vill här gärna också särskilt lyfta fram några av konstverken som har särskilt fokus på stadsutveckling. På en vägg i utställningen projiceras videoverken ”Beijing – the second ring”; ”Beijing – the third ring” & ”Beijing 2003”. Videoverken om the second and third ring är dokumentationer över de två motsatta vyerna över trafikflödet från 33 respektive 55 broar utmed den andra och tredje ringleden i Peking. Videon över den andra ringen är enbart inspelad molniga dagar, medan videon över den tredje ringen enbart är inspelad soliga dagar. De bägge ringlederna är viktiga strukturella inslag i Peking. De runda motorvägarna reglerar organisationen av den urbana strukturen. Videon registrerar det aldrig sinande flödet av trafik, den moderna stadens framväxt och den urbana verklighet som definiererar Peking idag.
Mitt i mellan dessa bägge urbana videor med snabb trafik finns videoverket ”Beijing 2003”. En mycket långsam video som systematiskt dokumenterar en mängd mindre gator i Beijing inom ramen för bla de bägge ringlederna. Videon är hela 150 timmar lång! Mycket av det som syns i videon finns inte längre utan har ersatts i den snabba stadsutvecklingsprocess som pågår för närvarande i Peking. Ai Weiwei är inte motståndare till utveckling, men verkar samtidigt vilja att utvecklingen ska ta ett avstamp utifrån/ med en respekt för det som är miljöns/stadens historia.

Ögonblicksbild av videoverken ”Beijing – the second ring”; ”Beijing – the third ring” & ”Beijing 2003”.

Foto över bl.a karta som beskriver indelningen av Beijing för videofilmning av det 150 timmar långa videon för Ai Weiwei konstverk ”Beijing 2003”. Courtesy the artist and Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

I stillbildsverket ”Chang´an Boulevard” har Ai Weiwei tagit foton längs den 45 kilometer långa Chang´an Boulevard,  som sträcker sig från öst till väst i Beijing. Hela videoverket består av 608 enminutsbilder och visar foton av det urbana landskapet. Verket poträtterar Beijing som en organisk enhet, fångar stadens rytm, dess sociala struktur, stadsbild, socialitiskt planerade ekonomi, kapitalitiska marknad, politiska maktcentrum, komersiella byggnader och industriella enheter som delar upp staden i olika fragment längs Chang´an Boulevard.

Ai Weiwei ”Beijing: Chang’ an Boulevard”, 2004 video Courtesy the artist and Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

Avslutningsvis från utställningens kanske mest fascinerade verk, ”Sunflower Seeds”. En hög med solrosfrön. Eller rättare sagt det är inte solrosfrön utan gipsavgjutningar som individuellt målats. Totalt 1600 personer var engagerade med att måla dessa solrosfrön under 2,5 år. De som var engagerade kom från en stad, Jingdezhen, som i Kina är särskilt känd för sitt hantverkskunnande när det gäller gipsmålning. Verket sätter ljuset på individen som alltid utgör en nödvändig del av massan.

Ai WeiWeis ”Sunflower Seeds”