Vinnarna i Europan 11

Vi har missat att uppmärksamma att tävlingen för unga europeiska arkitekter, Europan, nyligen har avgjorts.

Bakgrund till Europan
Europan är en sammanslutning av företrädare för arkitekt- och byggbranschen i för närvarande 21 europeiska länder, med uppgift att arrangera arkitekttävlingar för unga arkitekter under 40 år. Initiativet kommer ursprungligen från Frankrike men har sedan 1988 utvidgats till en europeisk tävling, och har nu utvecklats till världens största återkommande arkitekttävling. En länk till Europans webbsida finns här. och en länk till deras svenska Europan webbsida här. Sveriges Arkitekter är svensk huvudman för Europan.

Europans syfte
Europan är både en tävling om idéer och om konkreta problem på faktiska platser, både en plantävling och en arkitekttävling. Europan söker nya idéer inom stadsbyggande och arkitektur och ger därmed unga arkitekter möjligheter till uppdrag och en chans att lansera sina idéer på ett internationellt plan. Många av de arkitekter som haft framgångar i Europan har senare också kunnat etablera sig med egen verksamhet.

Europan ger också de deltagande städerna möjlighet att få specifika stadsbyggnadsproblem belysta på en europeisk nivå. Även om arkitekttävlingen och dess resultat är Europans huvudidé och största attraktionskraft, så är också de internationella kontakterna och det kunskapsutbyte som dessa ger upphov till väl så viktiga för organisationens grundtankar.

Genom att tävlingen är återkommande och genom de väl dokumenterade tävlingsresultaten kan man också jämföra tendenser och inriktning över tiden och i olika europeiska länder. Detta material utgör en unik sammanställning av nutida stadsutveckling och arkitektur och är därför ett viktigt underlag för forskning och utveckling inom dessa områden.

Europan 11
I Sverige hade fyra platser valts ut för årets tävling
– Simrishamn
– Norrköping
– Nynäshamn
– Malmö

Efter två intensiva jurysessioner i Stockholm enades juryn om att premiera 11 av de 149 inlämnade förslagen. Läs mer och ladda ner pdf versioner av förslagen här nedan. En lista på alla vinnare i Europa har publicerats på Europans internationella webbsida.

Simrishamn
Tomten i Simrishamn ligger i direkt anslutning till den gamla stadskärnan, och består ett tidigare sjukhusområde och en kustremsa mot Östersjön. Uppgiften är att planera för ett stadsområde med nutida arkitektur som samtidigt anknyter till traditionen av den befintliga staden, samt att utveckla ett rekreationsområde längs kustremsan.

På tomten i Simrishamn så delade juryn ut två första pris. SK 010–Wear Out av Iria De la Pena och Miguel Huelga belönades tillsammans med TU144–Strädde av Anders Eriksson, Egil Blom, Hannes Haak och Daniel Lindberg.

SK 010–Wear Out av Iria De la Pena och Miguel Huelga

TU144–Strädde av Anders Eriksson, Egil Blom, Hannes Haak och Daniel Lindberg.

Norrköping
Tomten i Norrköping ligger mellan det karaktärsfulla 60-talsområdet Vilbergen och naturreservatet Vrinneviskogen. Tomten är idag starkt påverkad av den överdimensionerade leden Gamla Övägen. Uppgiften var att skapa ett område som kan omformulera vägens betydelse, och skapa en god boendemiljö och genomsläpplighet av naturen.

I Norrköping fick förslaget DX123-Delta X av Ebba Hallin och Pelle Backman första pris. IC311–Synapcity lett av Matteo Cesare Parini fick ett andra pris och projektet GO646 – Living in the Infravillas av Carlo Alberto Tagliabue, Nicola Brenna, Marcello Bondavalli och Virginia Ortalli belönades med ett hedersomnämnande.

DX123-Delta X av Ebba Hallin och Pelle Backman

Nynäshamn
Tävlingstomten I Nynäshamn är en dåligt utnyttjad idrottsplats som ligger i en sänka mellan centrala Nynäshamn och området Estö. Tomten ska planeras så att de närliggande områdena knyts ihop till en helhet. Eftersom platsen hotas av översvämning kan ingen permanentbebyggelse skapas. Därför skulle uppgiften lösas genom att skapa ett varierat aktivitetsområde.

I Nynäshamn så valde juryn att premiera förslaget UT313-Skärscape av Jan Derveaux, Franz Reschke, Rita Leal, Anna Vogels och Frederik Springer med ett förstapris. Ett andrapris delades ut till IT111-Too Big Square av Gaétan Brunet, Antoine Espinasseau och Chloé Valadié.

UT313-Skärscape av Jan Derveaux, Franz Reschke, Rita Leal, Anna Vogels och Frederik Springer

Malmö
Tävlingstomten ligger i området Holma i Malmö. Holma är ett 60-talsområde som låg i stadens utkant innan utbyggnaden av Hyllie tog fart. Tävlingsuppgiften bestod av att skapa ett nutida tillägg till Holma som dels kan försörja hela området socialt, men också bidra till att skapa en kontinuitet i stadsrummet.

I Malmö delade juryn ut två andrapristagare och två hedersomnämnande. Förslaget ID365-Green Grid av Karin Kjellson, Malin Dahlhielm och Anna Edblom delade andrapriset med GV111- Greenish Village av Johan Ahlquist, Urban Skogmar och Carlos Martinez. Hedersomnämnande delades ut till ZL433-Puzzling Holma av John Andersson, Simon Klamborn och Elinor Andersson samt BA585-Staging Holma av Nadine Aschenbach, Helen Runting och Maja Claesson.

 ID365-Green Grid av Karin Kjellson, Malin Dahlhielm och Anna Edblom

Annonser

IFHP arrangeras i Göteborg 16-19 september 2012

Den 16-19 september 2012 hålls den 56:e upplagan av IFHP World Congress och Göteborgs Stad kommer att stå som värd. Kongressen samlar flera hundra deltagare från hela världen och kommer att hållas på Clarion Hotel Post i Göteborg. Vi kommer med all säkerhet få återkomma till detta här på bloggen under året, men här är en första information.

IFHP står för International Federation for Housing and Planning och är ett världsomspännande nätverk av organisationer och enskilda som är verksamma inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och planering. Fokus ligger på hållbar stadsutveckling och IFHP är ett forum för lärande och nätverkande. En länk till deras webbsida.

Temat för IFHP World Congress 2012 kommer att vara Den inkluderande staden i en global värld, stadsplanering för hållbar stadsutveckling med särskilt fokus på den sociala dimensionen. Kongressen kommer att ha två huvudinriktningar:
1. Hur kan samhällsplanerare och stadsutvecklare tillsammans med andra aktörer bidra till att motverka den ökande sociala segregationen i våra städer?
2. Många storstäder i världen står inför stora stadsomvandlingsprojekt, som till exempel det gamla hamnområdet i Göteborg. För vem och med vem omvandlar och utvecklar vi våra städer? Vilka är de nya verktygen?

Syftet med kongressen är att öka förståelsen för olilka idéer när det gäller utveckling av staden. Från arbete med att utveckla den närmaste omgivningen, staden som helhet till att delta i utveckling på den globala nivån.
Kongressen kommer också att upppmärksamma IFHP:s hundraårsjubileum i London år 2013.

Officiell webbsida för 56th IFHP World Congress Gothenburg 2012 finns här.

För den som vill medverka så finns det ett ”Call for papers”, och dessa ska vara inskickade senast den 1/2 2012. Länk till mer info här.


PLAN 2012 – alla datum

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) ger ut tidskriften PLAN: Var ditt nyårslöfte att skriva en artikel i PLAN? Eller vill du annonsera i något av de kommande numren? Här nedan hittar du alla datum. Kontaktppgifter till PLAN:s redaktion mm finns här.

PLAN 1, 2012
Tema: Planerings form- och designaspekter.
Deadline artiklar 25 januari.
Annonsbokning 5 mars.
Distribueras vecka 14

PLAN 2-3, 2012
Tema: Ej klart (Möjligen Utopier och Visioner)
Deadline artiklar 26 mars.
Annonsbokning 14 maj.
Distribueras vecka 24.

PLAN 4, 2012
Tema: Ej klart (Möjligen Planeringen och dess processer)
Deadline artiklar 6 augusti.
Annonsbokning 14 september.
Distribueras vecka 42

PLAN 5-6, 2012
Tema: Ej klart
Deadline artiklar 8 oktober
Annonsbokning 19 november.
Distribueras vecka 51