Rapport från möte vid Färgfabriken om ”Arkitektur Stockholm” 13/9 2011

För närvarande har Stockholm Stad ett pågående samråd kring dokumentet ”Arkitektur Stockholm”. Dokumentet är en fördjupning utifrån Stockholms stads översiktsplan ”Promenadstaden” från 2010. Inom ramen för samrådet kring ”Arkitektur Stockholm” arrangerades det under sommaren en utställning i Kulturhuset med namnet ”Mina drömmars Stockholm”. Föreningen för samhällsplanering (FFS) lokalavdelningen Stockholm-Mälardalen arrangerade den 17/8 en mötesplats som både presenterade samrådsdokumentet ”Arkitektur Stockholm” och utställningen ”Mina drömmars Stockholm”. Samrådsförslaget finns att ladda ned på denna länk Nedan finns också en kort film som beskriver utställningen vid Kulturhuset.

Den 13/9 på eftermiddagen arrangerades på konsthallen Färgfabriken en presentation och diskussion utifrån samrådsförslaget ”Arkitektur Stockholm”. Nedan följer anteckningar därifrån, anteckningar som inte på något sätt gör anspråk på att vara fullständiga men som ändå förhoppningsvis kan ha ett värde att läsa för de som är intresserade.

Regina Kevius, Stockholms stads Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd
 – Utställningen ”Mina drömmars Stockholm” har varit ett nytt försök att nå ut till allmänheten vid ett samråd. Totalt 10000 besökare i lokalen, varav många givit ett avtryck vid någon av de olika stationerna
– Stockholm har haft många arkitekttävlingar, lika många har dock inte realiserats. Finansieringen måste i högre grad vara med i ett tidigt skede för att åstadkomma ett förverkligande
– Markanvändningstävlingar med mjukare arkitekturparametrar snarare än bara hårda prisbedömningar
– Förslaget ”Arkitektur Stockholm” ska inte bli någon ”våt filt” över stadsutvecklingen. Snarare Ja, ja, ja än Nej, nej, nej
– Processen ska inte göra att det unika med det ursprungliga arkitektförslaget slipas bort
– Förslaget ”Arkitektur Stockholm” ska hålla över tiden” och bidra till ett vackrare och mer spännande Stockholm
– På fråga: Ambitionen är att detta ska bli ett program med bred politisk förankring. En diskussion mellan politiker är inbokat till den 24/10

Regina Kevius i samband med presentationen vid Färgfabriken den 13/9 2011

Karolina Keyzer, Stockholms stads stadsarkitekt
– Samrådsförslaget har skapats genom att lyssna in och skapa ett ”smörgåsbord” av förslag/inriktningar. Det innebär att det kommande programmet med stor sannolikhet inte kommer att se likadant ut som samrådsförslaget
– Samrådsförslaget ska ses som en fördjupning utifrån Stockholms stads översiktsplan
– Förslaget ska beredas så att det kan hanteras i stadsbyggnadsnämnden den 8/12 och därefter kunna fastställas under våren 2012
– Förslaget avser inte bara att hantera en stadsbild utan också ett stadsliv
– Hantera hela staden inkl även mellanrum, barriärer
– Samrådsförslaget ska inte bli någon bibel, utan vara ett program som kan utvärderas och förbättras under hand.

Niklas Svensson, Stockholms stads stadsbyggnadsstrateg
Utställningen ”Mina drömmars Stockholm” har haft 10000 besökare varav många också gjort avtryck och lämnat in synpunkter vid utställningens olika stationer. Det blir nu ett stort ansvar att försöka systematisera alla dessa synpunkter. Det kan göras två iakttagelser i detta läge:
A) Utställningen har skapat en mycket större bredd i synpunkter än vad som tidigare varit fallet i mera traditionella samråd
B) Parker/Grönområden tillsammans med kollektivtrafik är de uttryck/kvaliteer som de flesta tagit upp

Foto taget vid utställningen ”Mina drömmars Stockholm” som var en del att hämta in synpunkter på förslaget ”Stockholm arkitektur”. Fotot taget i samband med att FFS lokalavdelning arrangerade en mötesplats den 17/8 2011.

En panel med ”opponenter”

Elin Strand Ruin, arkitekt och konstnär
Detta förslag kommer 15 år för sent. Underbart att se och läsa det i tryck, men det kommer för sent för att ha påverkat ex Moderna museet, Bonniers konsthall och St:Eriksområdet på Kungsholmen. Men man har också en skepsis kring hur detta dokument ska tillämpas i praktiken, hur ska Stadsbyggnadskontoret orka hålla emot? Den sk förtätningsmatrisen upprepas lite väl många gånger i dokumentet. Dokumentet tar inte tillräckligt avstamp i de högt ställda målen om en fossilfri trafik år 2050. Varför har ”Parkprogrammet” brutits ut från detta ”Arkitekturprogram” och har en egen process, slå istället samman dessa bägge program! Hur förnya miljonprogramsomådena och förorterna?

Elin Strand Ruin, arkitekt/konstnär, var en av opponenterna

Mark Isitt, redaktör/debattör stadsbyggnad och arkitektur
Är inte arkitekt utan arbetar med ord. Det vanligaste ordet i skriften är ”god”, förekommer 19 gånger. Ord som Vacker, Kaxig, Modig, Landmärke förekommer … noll gånger. Skriftens rubrik borde istället för ”Arkitektur Stockholm” varit ”Stockholms stads förslag till…”, kalla saker vid dessa rätta namn. Fult omslag som inte inbjuder till läsning. Välskriven och lätt att förstå, men vill man förstå den när den väl ska praktiseras i praktiken?

Tomas Lewan, praktiserande arkitekt
Utgångspunkten att bygga staden inåt, har denna princip verkligen beslutats? Utgångspunkten att vi ska vara 200 ooo fler människor eller som i Köpenhamn, vi har en ekonomisk kris just nu men vi kanske bygger lite grann trots detta. Stockholm är en helhet. Dåligt med ömsesidig respekt i debatten mellan olika discipliner.

Catherine Forhed, arkitekt vid byggherren Folkhemet
Började med att fråga och därefter konstatera att väldigt få i publiken kom från exploateringssidan. Totalt 3 st av ca 130 personer. Tre stycken ord a) Ambition b) Makt c) Pengar. Hur ska man tillämpa detta i praktiken. Man kan inte bara låta de fyra stora få byggrätter utifrån pris. Måste släppa in små aktörer. Dela ut markanvisningar till arkitekter istället för byggherrar.

Per Wirten, journalist/författare
Klargjorde att han i hela sitt anförande skulle vara starkt kritisk. Begrepp som ”stärk centrala Stockholm” visar på en prioritering som är oroväckande. Arkitektur är gestaltad politisk filosofi, ledord i stadsbyggnaden under efterkrigstiden var exempelvis ”öppen stad, gemensamma ytor, grannskap, den demokratiska människan”.   Ansåg sig bli obehagligt berörd av samrådsförslaget, det signalerar ledord som ”sluten stad, övervakning, kontrollbehov”. Pekade på fem saker som han tolkade förslaget 1) Skapa trygghet genom social kontroll 2) Skapa tydligare gräns mellan offentligt och privat 3) Hantering av grönområdet, begreppet naturpark borttaget 4) Ordet ”mötesplats” otydligt 5) Bara en typ av bebyggelse som lyfts fram den sk förtätningsmatrisen.  Vad saknas? 1) Trafikseparering 2) Barnperspektiv 3) Allmänningar 4) Villastaden

Per Wirten var starkt kritisk till förslaget i sitt inlägg

Paneldiskussion / Reflektioner
Osorterade kommentarer ifrån diskussionen:
– En tid som håller på att gå ned sig i floskler
– Vi är dåliga på att kommunicera
– Parkerna borde vara en huvudfråga
– Vad är det som är typiskt för Stockholm? Vad är Stockholms identitet? Det borde vi skaffa mer av!
– Exploateringskontoret ska ta in belopp för ca 1 miljard kr i år att jämföra med 500 Mk ifjol. Det kommer leda till sämre kvalité
– Vem riktar sig detta dokument till? Varför har inte arkitekter som exempelvis Stockholms arkitektförening involverats tidigare?
– Vad är detta för typ av dokument? Hur ska det tillämpas?
– Måste ifrågasätta panelen som tyckt till. Har ni verkligen läst förslaget? Eller kom ni hit med era redan färdiga åsikter? Jag kan inte tolka in flera av de synpunkter som ni tagit upp.

Karolina Keyzer, Avslutningsord
Detta förslag är skrivet för alla. Det är skrivet på ett sådant sätt att vi ska få kommentarer på samrådsförslaget. Det har blivit uppenbart att det går att tolka på olika sätt.  Vi ska nu förtydliga dokumentet, men det kommer också att behöva utvecklas vidare bla genom olika pilotprojekt. Ytterst handlar det om att höja kvalitén på det som blir byggt.


3 kommentarer on “Rapport från möte vid Färgfabriken om ”Arkitektur Stockholm” 13/9 2011”

  1. Anders Skoglund skriver:

    Saknar en diskussion om vad ständiga vägarbeten, gatuarbeten och spårarbeten innebär för framkomlighet, trivsel och ekonomi för enskilda,företag och Stockholms stad. Byggentreprenörer ekonomiserar sin egen insats och flyttar runt anställda.Sällan någon som arbetar på platsen. Är detta verkligen optimalt för beställaren? I USA bygger tusentals ingenjörer en månbil med processtyrning. Man är säkra på att vara klara 2014.Tillämpas proccesstyring av kommunen, SL och SJ?
    Lediga ordinära arbeten söks av 500 personer.Planeringen är att fler ska resa längre.Ingen personalavelning klarar att optimalt granska de redan 500 sökande. Kortare arbetsresor ger mer produktiv personal,högre löner, lönsammare företag, högre skatteintäkter och ett bättre klimat.

    • Tack för synpunkt. Detta ämne kring att försöka effektivisera trafiken/byggprojekt är ett så stort och viktigt ämne att vi ska försöka återkomma till det i ett separat blogginlägg. Pågår en del arbete där mellan aktörerna i syfte att effektivisera detta, men är det tillräckligt?. Finns också en del kunskap om vad störningar i trafiksystemet innebär samhällsekonomiskt. Movea är ett konsutlföretag som arbetat mycket med detta. Vi får som sagt återkomma.

  2. […] drömmars Stockholm och samrådsförslaget Arkitektur Stockholm, se tidigare blogginlägg här från möte på Färgfabriken den 13/9 […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s