FFS nationella årsmöte 23/4

Föreningen för samhällsplanering (FFS) nationella årsmöte genomförs, som det tidigare informerats om på bla. FFS Planeringsbloggen, torsdag den 23/4 2015. Vi kommer att vara hos vår nya FFS+ partner Sweco som bistår med lokaler i Stockholm. Adressen är Gjörwellsgatan 22.
Årsmöteshandlingar, årsbokslut samt revisionsberättelse finns att ta del av på FFS webb www.planering.org
Upplägg:
14:00-16:00 Intern utbildning inom FFS avseende
a) hur använda FFS nya webb (nya webben lanseras inom kort)
b) presentation av Konstella, vårt nya kansli, och hur vi kan nyttja deras nya förbättrade administration
16:00-17:00 FFS nationellt årsmöte
17:00-18:00 Mingelaktivitet


FFS Väst Snicksnack 22 april

Föreningen för samhällsplanering i Västra Sverige vill medverka till att vidga diskussionen om staden, människorna och framtiden. Vi gör det genom snicksnack! Denna gång också en releasefest för FFS tidskrift PLAN som i samma vecka utkommer med sitt temanummer om cykel.

Upplägg:

 • Göteborgs stads nya cykelplan ger en förändrad bild av cykeln i trafiken. Malin Månsson från Trafikkontoret berättar om arbetet med planen samt hur och varför Göteborgarna ska cykla mer.
 • Cyklande förbättrar vår hälsa, men kan det även gynna ekonomin? Staffan Claesson från Fastighetskontoret i Göteborg visar på samhällets vinst av ökat cyklande.

Datum: 22 april

Tid: 17.30 – 19.30

Plats: Norconsult, Theres Svenssons gata 11

Mat: Mat beställs i samband med anmälan – bindande! Föreningen sponsrar medlemmar. Andra betalar 60 kr.

Anmälan sker senast 20 april med e-post till: ffs.vast@gmail.com


FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 28/5 Planerarrollen

Försommarmingel: Planerarrollen – lärdomar och förhoppningar

En mötesplats för samtal, reflektioner och
erfarenhetsutbyte. Mer info kommer inom kort.

Torsdag den 28 maj (OBS! Nytt datum!). På Rambölls kontor, Krukmakargatan 21. Kvällen börjar klockan 17.30.

Anmälan obligatorisk till FFS Stockholm Mälardalen ffsmotesplats@gmail.com senast 22/5.

Välkommen!


FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 18/3 med tema Digitala dialogmetoder

Föreningen för samhällsplanering (FFS) Stockholm Mälardalen inbjuder till en kostnadsfri och öppen mötesplats  digitala dialogmetoder.

Hur kan digitala dialogmetoder bidra till kunskapsinhämtning och ökad medborgardeltagande i planprocesser? Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen bjuder på intressanta exempel från praktiken och forskningen.

Kl 17.30 Mingel med dryck och enklare tilltugg

Kl 18.00 Föredragshållare om digitala dialogmetoder

 • Alexander Ståhle, VD på Spacescape, berättar om arbetet med digitala dialogverktyg i stadsutvecklingsprojekt bland annat i Solna och Bergen
 • Christer Lindström, VD på 4Dialog, berättar om webbaserade 4D-modeller för kommunikation och samverkan i en virtuell miljö
 • Marie Denward och Jessica Fogelberg, Interactive Institute Swedish ICT, berättar om det vinnovastödda projektet MedPlats – en flexibel, demokratisk innovation för medborgardialog, platsförhandling och stadsplanering

Kl 19.00 Frågestund och diskussion

Kl 19.30 Mingel med dryck och tillgång till takterass med utsikt över Stockholm

Plats: White arkiteker, Östgötagatan 100, våning 6

Mötesplatsen är kostnadsfri, anmälan obligatorisk senast 16 mars till joel.hernback@spacescape.se

 


Inbjudan till uppstart av FFS lokalavdelning Östergötland den 18/3

Föreningen för samhällsplanering (FFS) ger ut tidskriften PLAN, anordnar intressanta mötesplatser och driver frågor om samhällsplaneringens och planerarrollens utveckling. Vi har för närvarande fem stycken lokalavdelningar, men vill gärna starta upp fler. Det är därför med stor glädje som vi vill inbjuda till en uppstart av FFS Östergötland den 18/3 i Linköping.

Så här skriver initativtagarna i inbjudan: Vi hoppas att lokalavdelningen kommer utvecklas till en mötesplats för samhällsintresserade planerare och intresserade samhällsplanerare. Vi startar med att organisera lokalavdelningen på ett årsmöte och diskuterar under lättsamma former det kommande årets aktiviteter.

Mycket välkomna!

Johan Mases Mikael Sonesson Klara Blommegård Sani Muric Maria Kromnow Oscar Lindgren

Tid: Torsdag 18 Mars, kl 18:00- ca 19.00

Plats: Drottninggatan 45, Linköping. (Lånar lokaler av Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Anmälan: Med e-post senast 10 mars till: ffs.ost@gmail.com.

Program:

18:00 Välkomna! Mingel med macka och dryck.

18:15 Årsmötesförhandlingar (enligt dagordning nedan)

18:45 Diskussion om Lokalavdelningens verksamhet

ca 19. Diskussionerna fortsätter på AfterWork.

Dagordning Årsmöte

 • §1. Val av ordförande vid mötet
 • §2. Val av sekreterare vid mötet
 • §3. Val av två justerare av mötets protokoll
 • §4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 • §5. Val av ordförande
 • §6. Val av övriga styrelseledamöter
 • §7. Val av valberedning

Dags att betala medlemskapet i FFS / förnya prenumeration på PLAN år 2015

Det är nu dags att betala in medlemsavgifterna i Föreningen för samhällsplanering (FFS) för år 2015, respektive förnya prenumerationen på tidskriften PLAN för år 2015. Du som redan är FFS medlem kommer att få ett skriftlig brev med samma information som nedan. Vi väljer att också informera via denna informationskanal. Vi välkomnar nya medlemmar! Oavsett nya eller gamla medlemmar, ni hittar all information nedan.

Vi kan se tillbaka på ett bra föreningsår 2014, och blicka framåt mot ett nytt spännande år. Vi fortsätter vår verksamhet under år 2015 med:

 • Sex stycken nya singelnummer av vår tidskrift PLAN
 • Tio stycken nya nummer av digitala nyhetesbrevet ePLAN
 • Lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack. En helt ny lokalvdelning Östergötland startas. Nationellt årsmöte 23/4 i Stockholm.
 • En ny webbsida http://www.planering.org lanseras under våren 2015.
 • EU Projektet Special, där FFS är svensk partner, är inne i en aktiv fas
 • Vi utvecklar vår administration genom att ha anlitat företaget Konstella som nytt kansli

Medlemsavgifter/Prenumerationsavgifter för år 2015

 • Enskild medlem 395 kr
 • Familjemedlem 250 kr
 • Studerande 125 kr
 • Pensionär 295 kr
 • Prenumeration myndighet/företag: 1200 kr
 • FFS Partner: 10000 kr eller 20000 kr, se mer info på FFS webb planering.org/partner

Betalning av avgiften sker till postgiro 351522-8. Vänligen ange ert namn och medlemsnummer (ni hittar det i adressrutan på baksidan av tidskriften PLAN). Är du ny medlem så anger du bara ”Ny medlem”. Vi vill ha er betalning så snart som möjligt, dock senast den 31/3 2015. Om ni redan betalat för år 2015 ber vi er att bortse från denna information. Vill ni som företag ha en faktura så ber vi att kontakta vårt kansli , se kontaktuppgifter nedan.

Vi är tacksamma om Ni meddelar oss ändringar av adress, e-post mm, det underlättar våra utskick och kontakter. Ni är välkomna att kontakta vårt nya kansli om ni har några frågor.

Vi vill avslutningsvis uppmana er alla som medlemmar till FFS att hjälpa till att värva ytterligare medlemmar, en kollega, ditt företag eller myndighet. Ni hittar mer information om vår medlemsrekrytering på www.planering.org/plus1

Med vänliga hälsningar

Bengt Andersson, ordförande FFS                                 Mats Lindberg, kontaktperson FFS kansli

FFS kansli
11882 STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 20
Epost: kansli@planering.org
Telefon: 08-452 79 99
Webb: www.planering.org
Organisationsnummer: 802002-9057
Postgiro: 351522-8, Bankgiro: 373-0389


PLAN nr 1 år 2015

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 1 år 2015 har skickas ut till er FFS medlemmar. Temat för detta nummer är “Processer”, både formella och informella planeringsprocesser. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här.

Ledare

Nytt & Noterat

TEMA – Processer

 • Floda – utveckling genom samverkan
 • Mellanstaden – en ny typ av förtätningsprocess
 • Framtagande av Gäves centrumplan
 • Arbetet med Region Skånes strukturbild
 • En gigantisk utmaning – strukturell förändring och stadsomvandling i Ruhrområdet
 • PBL är i ständig förändring
 • Vinster med en digital planprocess riskerar utebli
 • Processens kontext

Intervju – Martin Hedenström Ljung

Böcker och sånt

Recensioner av böckerna:

 • Hållbara hus i kallt klimat
 • Urban Express
 • Fiktionernas stad
 • Happy City

Debatt

 • Forma staden i dialog med medborgarna
 • Inflytande på medborgarnas villkor
 • Regionernas Sverige och planeringsparadoxen

FFS Information

 • Information om nytt kansli, årsmöten, mötesplatser

20150224_115349


FFS har ett nytt kansli

Föreningen för samhällsplanering (FFS) kansli har sedan år 2001 funnits hos Stockholms Universitets Kulturgeografiska institution. Lotta Wistedt och Iris Claesson har – på egen begäran – begärt entledigande från sitt kansliarbete för FFS. Lotta och Iris har gjort en stor insats för FFS över lång tid.
Vi i FFS styrelse bildde ett utskott som arbetat under år 2014 för att få fram ett nytt kansli. Utskotet har bestått av Bengt Andersson och Anna Stenlöf. Vi har adjungerat FFS tidigare kassör Lars Sundblad till utskottet, liksom Mats J Lundström, som projektledare för vårt EU projekt Special har mycket med kansliet att göra. Utöver hans långa erfarenhet som Plans redaktör. Vi har också informerat vår revisior.
Vi har:
a) Intervjuat nuvarande kansli om deras arbetsuppgifter
b) Kollat upp hur liknande föreningen som våran bedriver sina respektive kansli
c) Ställt upp kriterier för vad vi önskar
d) Kollat på olika lösningar – och funnit en vi tror på, se nedan
e) kollat referenser på detta företag / haft flera möten hos dem
Vi har hittat ett företag som vi tror på. Det heter Konstella (www.konstella.se), och ägs av Sveriges Kommuner & Landsting. De har hand om all administration kopplat till SKL:s kurser och konferenser. De är 12-15 personer. De har erfarenhet av att hjälpa ideella föreningar liknande våran bla Sveriges Kommunaltekniska Förening. De uppfyller därmed våra kriterier
– Långsiktig ägare
– Mellanstort företag dvs ej så sårbart
– Erfarenhet av liknande föreningar
– Professionella verktyg och metoder för administration
De kan handha vår post, email, telefon. De kan erbjuda lageryta för arkiv, de kan utgöra ekonomiskt stöd i form av kontering, fakturering mm. De har moderna verktyg för ekonomisystem, medlemsregister mm. De vill ha långsiktiga relationer, men korta avtal. Avtal som kan utvecklas över tid. Enligt uppgift från Sveriges Kommunaltekniska förening så är de mycket nöjda, och har enligt uppgift både kunna växa och få ned sina administrativa utgifter. Konstella ger ett mycket proffsigt intryck när vi har träffat dem.
Som ni säkert gissat redan så blir detta, en bättre men dyrare lösning för FFS. Kostnadsmässigt så handlar det om att vi går från en kostnad på ca 150 kkr till en kostnad på ca 200 kkr.
Utskottet föreslog till, och FFS styrelse beslutade, vid ett extra inkallat styrelsemöte den 19/1 att Konstella engageras som FFS nya kansli.
Det mest påtagliga för dig som medlem:
Nya kontaktupgifter, se nedan. Det mest konkreta blir att du inom kort kommer att få inbetlningsavier för år 2015 från Konstella. Med Konstella hoppas jag som ordförande att vi kan ta ytterligare ett steg i FFS utveckling, och att vi kan blir fler medlemmar och att vi får en bättre service som organisation och medlemmar.
Nya kontaktuppgifter FFS kansli:

FFS kansli
11882 STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 20
Epost: kansli@planering.org
Telefon: 08-4527999
Webb: www.planering.org
Organisationsnummer: 802002-9057
Postgiro: 351522-8, Bankgiro: 373-0389


FFS nationellt årsmöte

Föreningen för samhällsplanering (FFS) nationella årsmöte genomförs torsdag den 23/4 2015. Vi kommer att vara hos vår nya FFS+ partner Sweco som bistår med lokaler i Stockholm.
Vi kommer återkomma med upplägg, men preliminärt ser det ut på följande sätt:
10:00-12:00 Intern utbildning inom FFS avseende
a) hur använda FFS nya webb (nya webben lanseras inom kort, och kommer vara fullt utvecklad till årsmötet)
b) presentation av Konstella, vårt nya kansli, och hur vi kan nyttja deras nya förbättrade administration
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:00 Miniseminarium/Releasefest för PLAN nr 2 med tema Cykel (PLAN nr 2 kommer ca 20/4)
16:00-17:00 FFS nationellt årsmöte
17:00-19:00 Mingelaktivitet


FFS lokala årsmöten

Här ett samlat inlägg om Föreningens för samhällsplanering (FFS) lokala årsmöten.

14/1 FFS Stockholm Mälardalen

FFS Stockholm Mälardalens årsmöte genomfördes den 14/1. Information finns på lokala webbsidan här.

19/2 FFS Väst, årsmöte och snick-snack: Gestaltad livsmiljö

”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Göteborgs stadsträdgårdsmästare, Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad, som sitter med i referensgruppen för utredningen, berättar om arbetet. Vi ges möjlighet att diskutera hur man med en helhetssyn på hur arkitektur, form och design kan skapa förutsättningar, förbättra och påverka samhället med människan som utgångspunkt. Hur kan en politik för arkitektur, form och design motverka utanförskap, ohälsa och minskat samhällsengagemang? Hemsida för utredningen ”Gestaltad livsmiljö”: http://www.gestaltadlivsmiljo.se/

Program: 17:00 Välkomna! Mingel med macka och dryck, 17:15 Årsmötesförhandlingar Erforderliga handlingar kan hämtas på internet: http://www.planering.org ca 17:45 Snick-snack TEMA: Gestaltad livsmiljö Landskapsarkitekt Helena Bjarnegård beskriver direktiv och utredningsläge 20:00 Avslutning

Datum/Tid: Torsdag 19 februari, kl 17.00-20.00

Plats: White Arkitekter, Magasinsgatan 10

Anmälan: Sker med e-post senast 15 februari till: ffs.vast@gmail.com. Mat och dricka beställs i samband med anmälan. Föreningen bjuder medlemmar på detta, övriga betalar 60 kr.

Arrangör: Föreningen för samhällsplanering

18/2 FFS Umeå

FFS Umeå har årsmöte den 18/2 klockan 16:00 på Stora hotellet, Naezens bibliotek. Efter årsmötet kommer vi att få en exklusiv visning av Plan 5 på Väven. Vi kommer att bjuda på en macka och kaffe eller te. De som vill komma anmäler sig senast den 13/2 till royne.soderstrom@bostaden.umea.se.

5/3 FFS Södra Sverige

Välkommen till FFS södras årsmöte på Geocentrum i Lund. Efter det formella årsmötet får vi lyssna till:

Victoria Sjöstedt, lektor vid Institutionen för urbana studier på Malmö högskola, som kommer att prata om klimatanpassning i planering och byggande,

Hans Hanson, professor i kustprocesser vid Lunds universitet, som kommer att prata på temat “Kan man verkligen använda sand för att skydda kuster mot erosion?”

FFS bjuder på enklare förtäring.

När: 5/3 kl 16.30–19

Var: Geocentrum 1, Lunds universitet. För väg-beskrivning se bifogad karta.

Osa senast 2/3 genom att skicka ett mail till martin.grander@mah.se. Skriv ditt namn i ämnes-raden.

12/3 FFS Sydost

Tid: 16.30

Plats: LÖVSALEN, LÖVSALSGATAN 5,352 59 Växjö

Tema:

Klimatanpassning två goda exempel

 • Sofie Franzen: Uppsatsen MSB pris
 • 2014 ”Klimatanpassning av Ljungby stad mot överxsvämningar” redovisar hur klimatförändringarna ser ut och hur myndigheter och organisationer arbetar med klimatanpassningen, rörande främst översvämningar, i både internationella och nationella sammanhang. Den tar upp forum för kunskapsbanker som man kan utbyta information och kunskaper inom. Därefter går uppsatsen ner på kommunnivå och tar upp exempel för hur den enskilda kommunen kan arbeta med klimatförändringarna gällande översvämningar, ras och skred. Exempel lyfts fram kring hur en kommun kan arbeta med strategiska anpassningsplaner. Den tar även upp konkreta exempel på lösningar som kan appliceras i den fysiska stadsstrukturen. Dessa redovisas i en fallstudie som gjorts på Ljungby
 • Eric Markus: Exempel Holland

T

ema: Arkitektur Politik

Järda Blix.

Kort information om utredningen om arkitekturpolitik, ”Gestaltad Livsmiljö” Regeringen utsåg i maj 2014 Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson till särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Utredningen går under namnet Gestaltad livsmiljö och ska bli klar 1 oktober 2015.Under hösten och våren har de som arbetar med utredningen bjudit in till öppna konferenser i Malmö (24 okt), Göteborg (20 nov), Umeå (15 jan) och Stockholm (29 jan)

.Järda Blix från FFS Sydost deltog i konferensen i Stockholm och rapporterar på årsmötet. Utredningen har en hemsida: http://www.gestaltadlivsmiljo.se. Där kan man ta del av direktiven och vissa bakgrundstexter, samt hitta adresser till dem som medverkar i utredningen. Man syftar till ett öppet och transparent arbete och tar gärna löpande emot synpunkter. Gå vid tillfälle in på www.gestaltadlivsmiljo.se och klicka vidare till ”kalender”, så finns där en länk till konferensen  den 29/1 på ArkDes, som visas på YuoTube.